Det finns inga siffror på hur mycket Rotavdrag som, via svenska företag, kommit utländska underentreprenörer till del. Hur mycket skattepengar som flyger iväg på det här sättet vet man därför inte.
I augusti i år presenterade Skatteverket en stor utredning om Rut- och Rotavdrag. Ett av syftena var att ta reda på om dessa avdrag betytt att tjänster som förut betalats svart, nu blivit vita. Det har det, kommer man fram till i utredningen.
Men en aspekt är inte utredd. Sverige kan inte neka att betala ut Rot- och Rutavdrag till företag inom EU. Det får till följd att företag som verkar i Sverige, säljer tjänster i Sverige, men inte betalar skatt i Sverige, utan i hemlandet också kan få del av Rut och Rot. Svenska skattepengar alltså, som finansierar verksamhet där lönerna ofta ligger långt under normala svenska förhållanden. Ett exempel som Stoppafusket har undersökt är företaget Hyrlett, som hyr ut byggnadsarbetare i Sverige för 169 kronor i timmen. En svensk byggnadsarbetare med normal svensk lön som har svensk arbetsgivaavgift får man betala tre gånger så mycket för. Hyrlett har fått Rotavdrag för byggtjänster i Sverige, trots att företaget självt inte betalar skatt i Sverige, eller deras anställda. Detta är helt enligt reglerna.
– Sverige har ingen möjlighet att begränsa där, det skulle hindra den fria rörligheten inom unionen, skulle väl vara den politiska anledningen, säger Pia Blank, som är jurist på Skatteverket.
När Skatteverket gjorde sin undersökning kom man fram till att bara 339 företag med utländsk adress fått Rotavdrag utbetalda (av 61 137 företag som fått Rotavdrag utbetalda), och att enbart 32 utländska företag fått Rutavdrag (av 12 451 företag totalt).
Väldigt låg andel utländska företag således. Men denna statistik visar inte de verkliga förhållandena. Ofta när man beställer ett Rot- eller Rutjobb så gör man det av ett svenskt företag som i sin tur anlitar arbetare från baltländerna, Polen, eller något annat land där lönerna är låga och avgifter lägre än i Sverige.
– Hur det är med underleverantörer vet vi ingenting om, säger Pia Blank.

Thomas Lundh

Den här artikeln är en av fyra artiklar. Läs även:

Hyrlett betalade ingen moms – fick Rotavdrag

Ett svenskt och ett lettiskt företag

Fakta om Hyrlettgruppen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här