Bemanningskoncernen Atlanco/Rimec, som blivit uppmärksammade för att hyra ut svart* arbetskraft i bl.a. Sverige drar in miljarder på sina tvivelaktiga affärer. Men samtidigt redovisar koncernen bara drygt hundra anställda.  

Atlanco/Rimec är ingen liten koncern.  84 miljoner Euro (773 miljoner kronor) – det var vad Atlanco/Rimec koncernen hade i omsättning 2004. Moderbolaget finns registrerat på Irland och är sedan 2005 ”private unlimited company” vilket gör att koncernen inte behöver lämna in några årsredovisningar, enligt irländska regler. Och därför finns det inte efter några årsredovisningar att tillgå efter 2004.
Sen dess har Atlanco/Rimec gruppen växt med fler företag. Och deras marknad blev större då tio nya länder kom med i EU 2004. Bland annat Polen – ett land som Atlanco/Rimec numera tar stora delar av sin personal ifrån.  Så vad kan Atlanco/Rimecs omsättning ligga på idag? I miljard kronor? Eller mer? Eller mycket mer?
Idag står det att läsa på Atlanco/Rimecs hemsida att koncernen har en arbetsstyrka på 7000 personer. Utgår man från att arbetsstyrkan jobbar heltid och koncernen får in 300 kronor i timmen på att hyra ut dem, ligger omsättningen på runt fyra miljarder.

2001
Atlanco/Rimec startade i mitten på 90-talet. Och redan 2001 fördömde den portugisiska EU-parlamentarikern Elisa Damião koncernens affärsmetoder inför EU-parlamentet. Hon talade om det mycket stora antalet portugiser som skickats till Storbritannien – men att anställningskontrakten var ofullständiga och bröt mot de portugisiska arbetarnas rätt i olika aspekter. Bland annat fanns det inga uppgifter som visade portugisernas “social security numbers” – vilket behövs om sociala avgifter skall betalas in för dem i Storbritannien. Det stora antalet portugiser som EU-parlamentarikern talade om som jobbade för Atlanco/Rimec stämmer inte alls med det antal anställda som koncernen själv redovisar i sin årsredovisning samma år; Medeltalet anställda var då enbart 153 som man betalade skatt och sociala avgifter för.

Bara 132
I Atlanco/Rimecs koncernens sista offentliga årsredovisning ligger fortfarandet det totala antalet anställda lågt: 132 personer i hela koncernen.  (Klicka här för att se) Och då pratar vi om anställda i sammanlagt 14 företag i sammanlagt tio länder**. Det faller på sin orimlighet att 132 personer byggt, jobbat på slakterier m.m. och dragit in  773 miljoner kronor till sin arbetsgivare!
Men det finns oredovisade kostnader i årsredovisningen. En årsredovisning som inte alls ser ut som vi är vana vid i Sverige. Koncernen redovisar sin omsättning och därefter är det ett direkt hopp till siffrorna för bruttoprofiten. Och mellan omsättningen och bruttoprofiten skiljer det över 60 miljoner euro. Efter bruttoprofiten dras sedan kostnader för bl.a. personal.
(Klicka här och se del av årsredovisningen)

Direktörslöner
I flera fall som rapporterats i media, har skatt och sociala avgifter (det gäller polska arbetare, eftersom polska arbetare betalar ungefär hälften av de sociala avgifter själva) blivit avdragna från lönen – men aldrig betalats in. Men medan de polska arbetarna får se sig i stjärnorna efter sina pensionspengar, så har direktörerna i Atlanco/Rimec sett till att spara ordentligt till pensionen. Koncernens årsredovisning för 2004 visar att direktörerna tjänade 27 miljoner kronor och nästan lika mycket sattes in till deras pension.
Årsredovisningen visar också att den ackumulerade vinsten som företaget gjort sedan starten var drygt 154 miljoner kronor.
Stoppafusket har sökt ägaren till Atlanco/Rimec, irländaren Michael O Shea för kommentar. E-post är sänt till den advokatbyrå i Geneve som är Michael O Sheas offentliga adress.

Anna-Lena Norberg

Tidigare publicerade artiklar om Atlanco/Rimec på Stoppafusket:
NCC använde svart arbetskraft
Hissmofors – vitt eller svart?
NCC gör allt för att få maxprofit
Portades från bygge av kärnkraftverk i Frankrike 
Atlanco i Finland – bröt mot lagar och avtal
Atlanco/Rimec utreds i Tyskland

* Svenska Skatteverkets revision av Atlanco/Rimec för åren 2006-2008 visar att ingen skatt eller sociala avgifter var betalda för arbetarna (utom i få fall). Atlanco/Rimec hyrde bl.a. ut arbetskraft till NCC Construction.

** Personal från:
Atlanco Limited, Irland
Atlanco UK Limited, England
Atlanco Seleccaou Lda, Portugal
Atlanco South Africa, Pgy, Sydafrika
Atlanco Poland, Polen
Atlanco Worldwide Limited, Irland
Atlanco S.R.O, Tjeckien
Rimec Limited, Irland.
Rimec BV, Holland
Rimec SRO, Tjeckien
Atlanco Spain SL, Spanien
Rimec Contracting, England
Rimec Poland, Polen
Rimec Hungary, Ungern.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här