Svart på vitt. Det lettiska åkeriet Sia Dinotrans som kör på våra svenska vägar betalar sina chaufförer rena slavlönerna. Runt 20 kronor i timmen. Det visar företagets egna siffror. 

Read here the article in english

Sia Dinotrans har under många år använt sig av lettiska chaufförer, tills företaget kom på den briljanta idén att istället satsa på filippinska lastbilschaufförer. När Dinotrans satsade på filippinska chaufförer gick huvudägaren av företaget, svensken StaffanResare, ut offentligt och sa att lönerna för chaufförerna låg mellan 12000- 17000 kronor i månaden.
När Stoppafusket konfronterar honom med siffror från företagets årsredovisning bekräftar han indirekt den låga lönen. Men till detta kommer vi sen.  Först lite fakta.

Årsredovisningar
Det finns flera Dinotransföretag runt om i Europa och även andra närstående företag. Stoppafusket har gått igenom alla årsredovisningar i Dinotransgruppen för åren 2011 och 2012 (samtliga Dinotransföretag och närstående bolag). De flesta av företagen i Dinotransgruppen finns i Lettland. Det lettiska Sia Dinotrans är det största bolaget i gruppen med sina 220 anställda och 155 egna lastbilar. De andra företagen har betydligt färre anställda och färre lastbilar. I svenska Dinotrans, till exempel, finns bara en person anställd. Det tyska Dinotrans är också ett litet företag. Det lettiska Sia Dinotrans är också det företag som omsatte mest pengar. 2011 drog företaget in 89,7 miljoner kronor på transporter (ytterligare 3 miljoner på försäljning av lastbilar). 2012 ökade Sia Dinotrans omsättning kraftigt. Nu ligger siffran på 136 miljoner kronor (och ytterligare 49 miljoner på försäljning av lastbilar).

Filippiner
Denna kraftiga ökning tillskriver företaget själv sin satsning på filippinska chaufförer. Det här står att läsa i verksamhetsberättelsen:
”2012 lanserade bolaget att åtgärda arbetskraftsbristen genom att attrahera migrerande arbetstagare – lastbilschaufför från Filippinerna. Projektets resultat blev att företaget lyckades öka nettoomsättningen.
Och de länder som det lettiska Dinotrans ökade sin omsättning allra mest i är Sverige och Norge. Hela 45 procent av totala omsättningen kommer nu från Sverige och från Norge 21 procent.  I Lettland, där företaget är registrerat, drar företaget bara in 1,8 procent.

Varnar
Sia Dinotrans kör i flera länder i Europa. Förutom Sverige och Norge kör företaget mycket i Danmark och Tyskland. Omsättningen från Tyskland ligger på 22 procent. Ett land där man nu öppet varnar för att de orutinerade filippinska chaufförerna gör de tyska vägarna osäkra.

Personalkostnad
Årsredovisningen visar att reparationer kostar mer för Dinotrans än vad chaufförerna kostar. Och chaufförernas kostnad är 16 procent av vad Dinotrans lägger i bränsle. Ett bra sätt att mäta personalkostnaden är att jämföra den med själva omsättningen. För att göra en riktigt generös beräkning plockar vi bort den omsättning företaget har på lastbilsförsäljning och räknar med samtlig personal, både chaufförer och administration. Då landar personalkostnaden på 9,5 av omsättningen. En mycket låg siffra.

Ägaren
Staffan Resare skriver i e-post till Stoppafusket att personalkostnaden är nästan 20 procent av omsättningen.  I personalkostnaden lägger han då även traktamente. Men traktamente har aldrig varit lön. Ett traktamente är till för att täcka de extra kostnader som chaufförerna har när de jobbar utomlands.
Staffan Resare skriver då tillbaka: ”Om du tror att arbetare inte uppfattar traktamente som inkomst, bör du studera vad dina partivänner anser om deras traktamente från Bryssel. För din information: Det är så det fungerar i varje östeuropeiskt företag också.”
(Klicka här för att läsa hela korrespondensen mellan Staffan Resare och Stoppafusket)
Lettiska staten har fastställt hur mycket skattefritt traktamente som gäller i de olika länderna i Europa. I Sverige gäller 28 lats (367 kronor) per dag. 30 dagar i Sverige ger då ett traktamente på 11 000 kronor.

Timlön
Sia Dinotrans årsredovisning visar att den totala lönekostnaden för samtliga anställda landar på blygsamma 9,5 miljoner kronor. Låt oss leka lite med siffrorna lite och se var vi landar på i timlön för Dinotrans anställda. Företaget hade 211 anställda i medeltal under 2012. Då ingår både chaufförer och administrativ personal. Även om larmrapporter strömmar in om utländska chaufförer som jobbar dag och natt och bor i sina lastbilar, börjar vi med att anta att Dinotrans anställda bara jobbar heltid (173 timmar i månaden). Då blir deras lön 21,75 kronor i timmen. Jobbar de halvtid (86,50 timmar i månaden) landar lönen på 43,50 kronor i timmen. Och om de bara jobbar 25 procent (43,25 timmar i månaden) blir timlönen 87 kronor.
Som jämförelse: En svensk chaufför har en ingångslön på 134,67 kronor i timmen (med semesterersättning och premiekompensation blir det 154,44 kronor i timmen).

Transportarbetareförbundet
Markus Pettersson är förbundssekreterare vid Transportarbetarförbundet och han kommenterar Dinotrans extremt låga löner så här:
− Det är överraskande om siffrorna stämmer. Samtidigt är de inte överraskande om man skall överleva på marknaden där priserna är väldigt pressade. När Dinotrans hämtade filippiner för att köra i Sverige förstod vi att syftet var att tjäna på det, säger han.
Markus Pettersson menar också att Dinotrans stora omsättning i Sverige antyder att merparten av transporterna är illegala.
−Men  tyvärr har vi ingen befintlig kontroll av de omfattande illegala transporterna som vi har i Sverige och som gör att flera seriösa åkerier som följer lagar och avtal har gått i konkurs.

Staffan Resare
Enligt skattelagstiftningen kan ett utländskt företag få så kallat fast driftställe om till exempel ägaren bor i Sverige. Med fast driftställe menas att företaget blir ”försvenskat”. Företaget ska bokföra här, betala skatt här och sociala avgifter här. Det lettiska Sia Dinotrans ägs till 80 procent av Staffan Resare. Men han står inte skriven i Sverige. Han utvandrade till Lettland i juli 2007. Den adress han uppgett i Lettland visar ett hus som har sett sina bästa dagar  (klicka här för att se huset). Stoppafusket frågade honom om han verkligen bodde på den adress i Riga han uppgett till myndigheter i Sverige och Lettland.
Han svarade så här: ”Du kanske har hört att det är ett dåligt område men mitt hus är nytt.”

Klicka här om du vill se del av Sia Dinotrans årsredovisning.

Lettiska årsredovisningar är hämtade från den lettiska databasen Lursoft.

Text: Anna-Lena Norberg
Research: Anna-Lena Norberg och Susanne Atterday

 

FAKTA OM DINOTRANSGRUPPEN

Lettiska företag i Dinotransgruppen

Samtliga lettiska företag (utom ett) är inte registrerade i Sverige. Har inte F-skatt. Har inte momsregistrerat sig och är inte registrerade som arbetsgivare.
Sia Dinotrans är det absolut största företaget bland företagen. I slutet av 2012 var det 220 anställda i företaget. Trots att Dinotrans personalkostnad bara är 9,5 procent av omsättningen, är det toppnoteringen bland Dinogruppens företag i Lettland.
Erntrans L är ett transportföretag som krymper från år till år. Från 2010 har de anställda minskat från 51 till 1. Det här året fanns inte heller någon lön utbetald till chaufförer. Men om man ser på föregående år låg den totala personalkostnaden på 3,9 procent av omsättningen. Företaget hade då också daglönearbetare.
GCT service. I konkurs under 2012. Året innan var det ett litet transportföretag med åtta anställda som hade sin stora omsättning utanför Lettland. Företaget omsatte 6 miljoner kronor 2011. De totala personalkostnaderna var 5,8 procent av omsättningen. GCT Service hyrde också in chaufförer.
Erntrans har ännu inte lämnat in sin årsredovisning för 2012. Uppgifterna som följer är från årsredovisningen 2011. Erntrans är ett transportföretag som kör sina mesta laster i länder utanför EU. Den totala personalkostnaden är bara 5,3 procent av omsättningen. Det skattefria traktamente som betalats ut till chaufförerna är närmare åtta gånger större än lönen. Erntrans har ökat sin personal från 13 personer 2010 till 21 under 2011.
GK Trans bytte under året namn till Sia Baltic tryck & trailer rent. Företaget är ett krympande företag som 2010 hade 14 anställda, 2012 var det en anställd kvar. Omsättningen låg på 693 000 kronor.
AA trans likviderades 2 maj 2013.
Transfin är ett inkasso- och kreditupplysningsföretag med en omsättning på drygt 1,5 miljoner kronor. En person anställd.
Dinotrans Holding: Investmentbolag. Företaget hade bara en omsättning på knappt 300 000 kronor. Kostnaderna var desto mer och förlusten 2012 uppgick till 1,6 miljoner kronor.

 Företag i andra länder

Samtliga företag (utom svenska Dinotrans) är inte registrerade i Sverige. Har inte F-skatt. Har inte momsregistrerat sig och är inte registrerade som arbetsgivare.
Dinotrans i Litauern: Likviderat
Dinotrans i Estland: Osäkert om företaget har verksamhet. Företaget är inte likviderat men företaget har inte lämnat in någon årsredovisning sedan 2010.
Dinocarrier i Estland: Ett företag som huvudsakligen sysslar med transporter. Företagets omsättning 2012 ligger på 26,6 miljoner kronor. 74 procent av omsättningen kommer från Sverige och 26 procent från Finland. Verksamheten i Estland är försumbar. Företaget har 28 heltidsanställda som får en timlön på 67,66 kronor i timlön. Den totala personalkostnaden är 16 procent av omsättningen.
Dinotrans Sweden: Har bara en person anställd. Omsättningen 2012 låg på 59,6  miljoner kronor.  Företaget är registrerat att bedriva import och export av bilar, lastbilar m.m och även för internationella transporter.
Dinotrans Polen: Företaget har inte lämnat in någon årsredovisning för 2012 ännu. Följande är siffror från årsredovisningen 2011: Företaget hade en liten omsättning på 15,7 miljoner kronor. Antalet anställda uppges till 1-5 och lönen som utbetalats under året ligger på en miljon kronor.
Dinotrans Tyskland: Dinotrans Trucking GmbH är ett litet företag och behöver därför inte lämna in en fullständig årsredovisning, enligt tyska regler. Man kan därför inte se hur många anställda som finns eller vilka löner de anställda har fått. Men omsättningen var inte hög, enbart 2,2 miljoner kronor. Och resultatet det här året var blygsamma 350 000 kronor.

Fakta lettiska Sia Dinotrans

2012 års omsättning i procent fördelat på länder
Sverige 45 procent
Tyskland 22,3 procent
Norge 21,4 procent
Danmark 8,5 procent
Lettland 1,8 procent
Holland 0,6 procent
Ryssland 0,1 procent
Estland 0,1 procent
Litauern 0,1 procent
Cypern 0,04 procent
Polen 0,06 procent

Fotnot: Omvandlingen från lettiska lats och euro till svenska kronor har gjorts med hjälp av Forex valutaomvandlare.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här