Utöver den extremt låga lönen betalar Sia Dinotrans traktamente till sina chaufförer. Och traktamente, menar ägaren Staffan Resare, är också inkomst.
”Så fungerar det i alla öststatsföretag” upplyser han Stoppafusket. Läs hela mailkorrespondensen mellan Stoppafusket och Staffan Resare som publiceras nedan.

Read here the article in english

16 augusti 2013:
Stoppafusket till Staffan Resare:

Hej Staffan!
Jag heter Anna-Lena Norberg och är frilansjournalist. Jag driver sajten www.stoppafusket.nu. Jag har gjort en granskning om Dinotranskoncernen och har flera frågor till dig utifrån detta. Jag hoppas du tar kontakt med mig omgående innan artikeln publiceras. Det jag kommer ta upp i artikeln är att Sia Dinotrans använder 4 procent av omsättningen till löner, att de största intäkterna kommer från Sverige o.s.v. Jag har gått igenom samtliga årsredovisningar i Dinotransgruppen.
Du når mig på: 0707-6588 16. Det är helt okej om du ringer mig kvällstid eller om du ringer i helgen.
/Anna-Lena

19 aug 2013:
Staffan Resare till Stoppafusket:
I enlighet med vår interna policy måste jag svara på engelska.Vi anser att det inte ligger i vårt intresse att nämnas i din publikation och vi hoppas att Du kan respektera det. För att få dig att förstå att dina påståenden är felaktiga, så vill vi förtydliga följande. SIA Dinotrans tillhör inte någon koncern. SIA Dinotrans är ett fristående transportföretag som producerar tjänster inom internationell transportindustri.
En stor del av omsättningen utgörs, som Du kan se i vår resultaträkning, av försäljning av vår begagnade utrustning. Eftersom nästan all utrustning säljs till Sverige är detta också anledningen till att försäljningen till Sverige är så hög. Tyskland och Norge är våra största marknader för försäljning av transporter.
I SIA Dinotrans lönekostnader ingår även administration samt en stor del traktamenten under resekostnader. Den totala kostnaden för personal ligger strax under 20%. Alla lastbilsförare är anställda i bolaget och alla skatter, sociala avgifter och försäkringar är betalda. En tre månader lång granskning av det lettiska Skatteverket har just avslutats utan anmärkning.
Vi kommer inte att bedriva någon ytterligare korrespondens med er då vi är övertygade om att ditt intresse för SIA Dinotrans bygger på rasism och din önskan att ta tillfället i akt och utnyttja vårt val att anställa lastbilsförare från Filipinerna.

Bästa hälsningar
Staffan, SIA Dinotrans

19 aug 2013:
Stoppafusket till Staffan Resare:

Hej!
Jag kommer publicera en artikel om Dinotrans-gruppen på Stoppafusket. Ni har själv skrivit i er årsredovisning att ni har dotterbolag och närstående bolag därav min formulering koncern/grupp Jag har gått igenom samtligas årsredovisningar (förutom de som gått i konkurs och som likviderats).
Jag har gjort nya beräkningar sedan jag skrev till dig. Detta är de uppgifter jag har hämtat från Sia Dinotrans och som kommer publiceras:
Personalkostnaden (både administrativ och chaufförer, löner och sociala avgifter) uppgår till 9,5 av omsättningen. Då har jag räknat bort omsättningen av lastbilsförsäljning. Alltså en mycket generös beräkning.
Den totala lönekostnaden (både administrativ personal och chaufförer) delat på 211 anställda innebär att lönen är runt 20 kronor i timmen. Vilket innebär en extrem lönedumpning. Traktamente är inte något som räknas till löner utan är därutöver. Så traktamentskostnaden tar jag inte med.
Jag har från Sia Dinotrans årsredovisning hittat hur stor omsättningen är i olika länder.  Du förklarar här att den stora omsättningen beror på försäljning av lastbilar vilket motsäger er egen skrivning i verksamhetsberättelsen där ni skriver:
”2012 lanserade bolaget att åtgärda arbetskraftsbristen genom att attrahera migrerande arbetstagare – lastbilschaufför från Filippinerna. Projektets resultat blev att företaget lyckades öka nettoomsättningen.
Dessutom tar jag upp siffror från samtliga företag i Dinotrans-gruppen som kommer publiceras.
Ytterligare en sak som jag tar upp är din utvandring till Lettland. Du har uppgett till Skatteverket och i officiella papper i Lettland att du bor på xxx. Min fråga är om du verkligen bor i detta hus.
Det bästa är självklart att du ringer mig så du får möjlighet att kommentera varje enskild fakta. Mitt telefonnummer är 0707-65 8816. Men hör av dig ganska så snabbt. Jag kommer publicera inom kort.
Stoppafusket är grävande journalistik på nätet, med fokus på oseriösa utländska företag, deras svenska kunder och arbetarnas villkor. Stoppafuskets arbete är i botten ett arbete mot rasism.

Med vänlig hälsning
Anna-Lena Norberg

19 augusti 2013:
Staffan Resare till Stoppafusket:

Vi är glada att du arbetar mot rasism. Då kan du följa vårt filippinska projekt i andra medier, och kanske så småningom förstå vad som pågår. Beträffande vår årsredovisning, så nämns där inte något om dotterbolag. Närstående betyder, som du kan se i noterna, något annat.
Om du tror att arbetare inte betraktar traktamenten som inkomst, så borde du kolla upp vad dina partivänner tycker om sina Bryssel-traktamenten. Bara så att du vet, det är så här det fungerar i alla öststater.
Du påstår också att du bryr dig om arbetstagarna. Detta är bra, men du har aldrig hört någon av Dinotrans arbetare klaga. Kanske försöker Du slå in redan öppna dörrar?
Beträffande vår omsättning från lastbilsförsäljning, så skrev jag att den stora omsättningen av försäljningen till Sverige berodde på att nästan alla lastbilar såldes till Sverige, och då blir, som ni kan se, omsättningen för transporter större både för Tyskland och Norge. Det finns ingen motsägelse i detta.
Att det finns en brist på kvalificerad arbetskraft för internationella lastbilstransporter är ett välkänt faktum i branschen och att Dinotrans lyckades öka omsättningen för transporter totalt är ingen hemlighet, så jag förstår inte vad du menar med motsägelse.
Till skillnad från de flesta transportföretag i öst, är SIA Dinotrans ett mycket transparent och öppet företag.
Bryr du dig om villkoren för de arbetare som producerade och transporterade din telefon eller dator från Kina? Eller rumänerna som producerade ditt kylskåp och hur detta transporterades till Sverige? Nej, inte alls. Du är mer intresserad av att visa hur duktig du är och hur SIA Dinotrans försöker lura sina anställda, som du aldrig har mött.
Skäms på dig! Var så god och publicera vad du vill!
Förresten, du har kanske händelsevis hört att det är ett dåligt grannskap, men mitt hus är nytt.
Och till sist, vänligen kontakta mig aldrig igen.

Staffan, Dinotrans

19 augusti 2013:
Stoppafusket till Staffan Resare:

Hej igen!
Det är viktigt att allt blir rätt därför är jag tvungen att kontakta dig igen, Staffan. Du får välja själv om du svarar eller inte. Jag tolkar ditt svar som att de 12000 – 17000 sek som du offentligt sagt att Sia Dinotrans chaufförer tjänar, att i den siffran ingår  också traktamentet.  Jag har en sammanställning från Lettland över vilka traktamenten som gäller i de olika länderna. För Sverige gäller 28 lats. Om en chaufför är i Sverige i 30 dagar blir det 11 000 kronor i traktamente. För Norge 36 lats. Om en chaufför är i Norge 30 dagar blir det närmare 14 200 kronor i traktamente. För Tyskland gäller 32 lats vilket ger 12 200 kronor i traktamente på 30 dagar.
Det innebär att Dinotrans chaufförer ungefär tjänar lettisk minimilön (som för närvarande ligger på ungefär 15 kronor i timmen) och därutöver har traktamente. Årsredovisningen visar ju också detta att lönen ligger runt 20 kronor i timmen för samtlig personal.
Du skriver att det är på det sättet alla öststatsföretag fungerar. Du får gärna ge mig exempel.

/Anna-Lena

Översättning: C-line production

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här