Inte nog med att lönen bara var 15 kronor i timmen. Nu ryker de lettiska arbetarna på att betala inkomstskatt i Sverige. Jobbet för bemanningsföretag Sia Connected har i princip havererat deras liv.

Det är drygt 730 000 kronor som 18 lettiska arbetare sammanlagt måste betala in till Skatteverket och det var senast 12 februari. Betalas det inte lämnas ärendena till kronofogden som begär hjälp av Lettland för att driva in pengarna. Så fungerar det inom EU. Får du skatteskuld i något land kommer pengarna att drivas in i ditt hemland.
Det här kommer bli ett mycket hårt slag för de lettiska arbetarna som jobbat mestadels i Värmland under groteska arbetsförhållanden. Connected hade skrivit hängavtal med fackförbundet Byggnads Örebro Värmland, men betalade bara 15 kronor i timmen i lön. Därutöver fick arbetarna ett skattefritt traktamente som är fastställt av den lettiska staten. I svenska kronor ungefär 346 kronor om dagen.
(Läs gärna Stoppafusket-artikeln: 15 kronor i timmen – verkligheten bakom avtalet.)

Löneskatt
Nu har Skatteverket kommit med sitt beslut om Connecteds verksamhet i Sverige. Revisionen gäller för år 2012 och 2013 och visar att Connected hade all sin verksamhet i Sverige. Den lettiska kvinnliga ägaren bodde också i Sverige. Det här sammantaget gjorde att Skatteverket anser att Connected hade ”fast driftställe”. Företaget blir ”försvenskat” och ska följa alla svenska regler som ett svensk företag gör, till exempel bokföra och lämna in årsredovisning här, betala skatt här med mera. Det innebär också att de lettiska arbetarna ska skatta här. Det innebär också att traktamentet omvandlas till lön för här är det svenska regler som gäller, inte lettiska.

Betala själva
Om en arbetsgivare inte betalar in skatten för sina anställda – ja, då får de anställda betala det själva. Sådana är våra svenska skatteregler.
Connected har inte betalat in någon löneskatt i Sverige och gick i konkurs 15 september 2014.
 Nu kommer räkningen till arbetarna. Den allra högsta summan är på 96 000 kronor som en av arbetarna ska betala. Han hade arbetat mycket i Sverige både 2012 och 2013. Flera arbetare får räkningar på runt 70 000 kronor. Andra kommer får mindre räkningar då de jobbat kortare tid: allt från 12 500 kronor upp till 60 000 kronor.

Lurade
Några arbetare skriver till Skatteverket att de blivit lurade av Connecteds ägare som upplyst dem om att det är okej med skatten. Men detta är inget Skatteverket kan ta hänsyn till. Myndigheten skriver: ”Att du blivit lurad av din arbetsgivare är inget som Skatteverket kan beakta eftersom det får ses som en civilrättslig fråga mellan dig och Sia Connected. Sverige har enligt både intern rätt och enligt skatteavtalet med Lettland rätt att beskatta dina inkomster för arbete i Sverige. ”

Traktamente
Några arbetare påpekar att stora delar av den ersättning de fått har varit ”kostnader vid arbete utomlands” och ska inte beskattas. Men eftersom Connected har fast driftställe i Sverige (är ”försvenskat”) är det svenska regler som gäller. Dessutom är arbetarna bara begränsat skatteskyldiga i Sverige och betalar därför bara 25 procent i skatt. Det kallas för sink-skatt. Lägre summa, men det innebär också att man inte kan dra av några kostnader.

Ägaren
Connecteds fasta driftställe hänger samman med att den lettiska kvinnliga ägaren bor i Sverige. (Klicka här för att läsa mer om Skatteverkets syn på fast driftställe)
Kvinnan har varit folkbokförd här och vistats här sedan januari 2007. Hon hade kunnat registrera ett företag var som helst, men bor hon här och bedrivs verksamheten här är det fast driftställe som gäller. För kvinnans personliga del innebär det att hon är obegränsat skattskyldig här i Sverige. Skatteverkets räkning till henne landar på drygt 88 000 kronor.

Företagsledning
Kvinnan, bodde under 2012, i ett hus i Värmland som ägdes av en svensk man. Skatteverket anser att mannen tillsammans med kvinnan ”utgjorde den faktiska företagsledningen för Sia Connected”. Mannen, i sin tur, var folkbokförd i Lettland från augusti 2010 till juni 2013. Men Skatteverket har kontrollerat mannens bankkontoutdrag för 2012 och konstaterar att han varit i Sverige, inte i Lettland. Vilket i sin tur innebär att han också är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Felaktiga uppgifter
Mannen har fått ersättning från Connected som han inte tagit upp i sin deklaration. Eftersom mannen lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket om vad han tjänat får han också ett skattetillägg på 40 procent. Skatteverkets räkning till honom landar på dryga 68 000 kronor.

Utvandrade
Mannen har folkbokfört sig i Lettland igen från 5 januari i år. Samma adress som tidigare. I ett hus i ett ganska fallfärdigt område i Riga. Kvinnan har utvandrat till Tyskland men har inte uppgett någon bostadsadress.

Anna-Lena Norberg
Sia Connected har betalat in löneskatt i Lettland för arbetarna. De kan nu kräva tillbaka skatten då de inte ska dubbelbeskattas. Men de pengar de kan få ut från Lettland räcker inte långt då skatten är betald på den låga timlönen 15 kronor. Skattesatsen i Lettland är 24 procent.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här