Trots att det estniska skogsvårdsföretaget Baltic Trio i princip har all sin verksamhet i vårt land skriver Estland ut intyg så att de sociala avgifterna hamnar i Estland istället för i Sverige. Detta bryter mot EU:s lagar och regler.
− Det är oacceptabelt. Kommer länderna överens om något ska de också följa det, säger Marita Ulvskog (s) som är ordförande i EU:s utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Grundregeln inom EU är att sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) betalas i det land där arbetaren jobbar. Så om till exempel en estnisk skogsarbetare, anställd i ett estniskt företag, jobbar här i Sverige ska sociala avgifter betalas här. Den här grundregeln är sprungen ur likabehandlingsprincipen. Det ska helt enkelt vara lika villkor för arbetarna som jobbar i ett land oavsett var de kommer från. Den estniske skogsarbetaren ska tillhöra den svenska försäkringskassan precis som du och jag.

Undantag
Inom EU ska arbetskraften och företagen få röra sig fritt. Och är det så att en arbetare tillfälligt (max två år) sänds ut för att jobba i ett annat land skulle det bli för knökigt och bökigt att byta försäkringskassa för arbetaren. Arbetaren får då ett så kallat A1-intyg som visar att hen är utsänd och de sociala avgifterna betalas i hemlandet.
Ett sådant undantag kan öppna oönskade dörrar för brevlådeföretag med mera, därför finns det olika villkor som företagen måste kunna uppfylla för att A1-intyg ska kunna skrivas ut.

Villkor
Ett av villkoren är att företaget bör ha minst 25 procent av sin verksamhet i hemlandet. Detta är inte helt skrivit i sten, men ligger omsättningen under måste en ordentlig granskning göras innan A1-intyg skrivs ut.
Stoppafusket har gjort en granskning av Baltic Trio sedan starten och verksamheten i Estland ligger som bäst på några futtiga procent.* Flera år pratar vi om promilles omsättning i Estland. Resten av verksamheten är i Sverige. Trots detta har flera av Baltic Trios arbetare A1-intyg.

Försvar
Stoppafusket tog kontakt med det estniska socialdepartementet (Sotsiaalministeerium) för att få en kommentar från ansvariga. Kristel Abel som är pressekreterare vid departementet, gav ett antal specialister från Socialdepartementet och Estniska försäkringskassan i uppdrag att svara på Stoppafuskets frågor.
Specialisterna menar först och främst att 25 procents omsättning inte är en regel utan ett kriterium. Det finns flera kriterier som vägs samman innan ett A1-intyg skrivs ut.
I det här fallet hade Baltic Trio uppgett att det hade 20 procents omsättning i hemlandet och 80 procent i Sverige, skriver specialisterna, och då bedömde Försäkringsmyndigheten i Estland andra kriterier.
En av Stoppafuskets frågor var om Estland inte kontrollerar den information som företaget gett. Innan och efter A1-intyget skrivs.
Detta är specialisternas svar:
”Estniska Försäkringsmyndigheten kontrollerar all information som tillhandahålls i ansökningen om A1 som tillhandahållits av sökanden innan utfärdandet av A1. Dessutom utförs en speciell efterkontroll efter utfärdande av A1 så grundligt som möjligt. Alla sökande är skyldiga att meddela Försäkringsmyndigheten om förändringar i arbetsrelationer under giltighetstiden för A1.”
Försäkringsmyndigheten har tillgång till informationen att moms har deklarerats och betalas i Estland och även företagets årsredovisning”.
Specialisterna klämmer också till med att Baltic Trio ”verkat på marknaden under 10 år och sociala avgifter alltid betalats på korrekt sätt.”
(Klicka här för att läsa hela svaret från estniska socialdepartementet)

Revision
Man kan säga att det är en sanning med modifikation. Baltic Trio har verkat på den svenska marknaden under tio år och sociala avgifter och skatt har betalats i Estland. Något som vårt svenska Skatteverk fick upp ögonen för och gjorde en revision på företaget för åren 2012 och 2013.
Beslutet kom för några månader sedan och slutsatsen är något helt annat än de estniska specialisterna har kommit fram till. Skatteverket anser att inte att Baltic Trio är något gästande företag utan har fast driftställe i Sverige. Det innebär att företaget ska följa alla regler och lagar som ett svenskt företag. Bland annat ska ju sociala avgifter betalas här.

Heliga A1:orna
Men det här med A1-intygen är alltid ett krux. Man kan säga att de är ”heliga”. Pia Bergman är nationell samordnare i Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten.
− Vi kan inte sätta oss över annan myndighets beslut och när ett annat land skickar A1-intyg till försäkringskassan är det bara för oss att gilla läget och acceptera. Den som kan protestera mot A1-intyget är försäkringskassan men de har inte uppdraget, säger hon.
Kan ni inte göra något?
− Vi kan fråga försäkringskassan om information som vi behöver för våra utredningar. Men vi kan inte överlämna information till försäkringskassan som vi tror kan vara viktigt för dem. Vi kan bara svara på direkta frågor från försäkringskassan. Det som vi ser är att en myndighet kan sitta med bra information som på grund av sekretesslagstiftningen inte kan vidarebefordras till andra myndigheter.
Vad har du för kommentarer till Estlands agerande i fallet Baltic Trio?
− Kontrollen i Estland verkar ha brustit. Hela systemet är lätt att manipulera om inte alla länder bidrar med rätt ingångsvärden och information till rätt land och rätt myndighet.

Intygslösa
Trots att A1-intygen är heliga så ska de också stämma. Skatteverket synade varje A1-intyg i sömmarna. Det visade sig att tiden som intygen gällde för stämde inte överens med den tid arbetarna jobbade här. Långa perioder var intygslösa. Och för de perioderna ska Baltic Trio betala sociala avgifter här i Sverige. Sammanlagt ska närmare 380 000 kronor in till svenska staten i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Oriktig uppgift
Skattetillägg får man om man lämnat oriktig uppgift. Och det har Baltic Trio gjort sedan 2011 då företaget registrerade en filial här i Sverige. En filial som också registrerade sig som arbetsgivare. Och som varje månad skickade in skattedeklaration till Skatteverket om att noll kronor betalats ut i lön och därmed skulle företaget betala noll kronor i arbetsgivaravgifter.

Fler fall
Det är inte första gången som Stoppafusket upptäcker A1-intyg utskrivna från Estniska försäkringsmyndigheten som uppenbarligen inte följer EU:s förordning. I ett annat fall, hade två arbetare två olika A1-intyg för samma tidsperiod. Ett för en arbetsgivare och ett för en annan arbetsgivare.

Marita Ulvskog
Social dumping och jobbtrafficking är ofta på bordet i EU:s utskott för sysselsättning och sociala frågor. Tillförordnad ordförande i utskottet är socialdemokraten Marita Ulvskog.
− EU innehåller 28 olika länder som är på olika utvecklingsnivå. De flesta förslag som till slut klubbas igenom är kompromisser. Det är svårt att få till regelverk som är vattentäta. EU fungerar inte på alla områden, utan man kan säga att det är en rörelse i en riktning, säger hon.
Men det finns ju ett regelverk när det gäller sociala avgifter som om det följdes skulle fungera.
− Företagen är väldigt kreativa i att undvika regelverken, vi håller just nu på att se över detta för att täppa till hålen.
Här har vi ytterligare en dimension av problemet. Ett land som inte följer EU:s förordning. Ett land som skriver ut A1-intyg trots att företaget har verksamheten i Sverige.
− Det är oacceptabelt. Kommer länderna överens om något ska de också följa det.

Alla tillsammans
Marita Ulvskog menar att alla måste samverka för att få ordning och reda på arbetsmarknaden i Europa. Det gäller länder, olika myndigheter och inte minst de fackliga organisationerna.
− Det är ett tufft arbete att få ordning och reda på arbetsmarknaden, men vi får inte ge upp. Det är en nödvändighet för demokratin.

Anna-Lena Norberg

Stoppafusket har sökt Baltic Trio för kommentar. Företaget skulle återkomma men har inte gjort detta.
* Företaget startade 2005. 2006 hade företaget 74,8 procent av verksamheten i Sverige. Det är den lägsta siffran hittills.
Klicka här för att läsa vad som gäller i EU. 

Fakta Baltic Trio
(uppgifter hämtade från företagets årsredovisningar)

2013
Omsättning i Sverige: 93,3 procent
Omsättning i Estland: 6,7 procent

 2012
Omsättning i Sverige: 99 procent
Omsättning i Estland: 1 procent

2011
Omsättning i Sverige: 98, 5 procent
Omsättning i Estland: 1,5 procent

2010
Omsättning i Sverige: 95,3 procent
Omsättning i Estland: 4,7 procent

2009
Omsättning i Sverige: 99,2 procent
Omsättning i Estland: 0,8 procent

2008
Omsättning i Sverige: 99, 9 procent
Omsättning i Estland: 0,1 procent

2007
Omsättning i Sverige: 100 procent
Omsättning i Estland: 0 procent

2006
Omsättning i Sverige: 74,8 procent
Omsättning i Estland: 25,2 procent

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här