Inte ett enda korvöre i arbetsgivaravgifter betalas här i Sverige av det estniska företaget Baltic Trio. Och det beror på att Estland skrivit ut intyg – retroaktivt tre år tillbaka – att arbetsgivaravgifterna ska till Estland. Baltic Trio har i princip all sin verksamhet i Sverige.

Skatteverket gjorde en revision av skogsvårdsföretaget Baltic Trio för åren 2012 – 2013. Företaget hade så kallade A1-intyg för flera av sina arbetare. A1-intyg som innebär att de sociala avgifterna/arbetsgivaravgifterna skulle betalas i Estland. Men företaget hade inte A1-intyg för alla arbetare. Och inte heller A1-intyg för alla månader som arbetarna jobbade här i Sverige. De intygslösa månaderna ska alltså arbetsgivaravgifterna betalas här i Sverige.

Synpunkter
På Skatteverket la man tid och kraft på att räkna ut hur mycket arbetsgivaravgifter det handlade om. När Skatteverket tagit sitt beslut gör man alltid så att man skickar ut beslutet till den det gäller, i det här fallet Baltic Trio, för att höra om det finns några synpunkter.
Och det hade Baltic Trio. Flera av arbetarna var under 25 så full arbetsgivaravgift ville inte företaget betala för dem. Skatteverket räknade om siffrorna och skrev ett ”slutgiltigt” beslut (omprövningsbeslut). Då skulle man tycka att allt var klart. Skatteverket hade ju haft kontakt med Baltic Trio under utredningens gång. Men nu gör företaget en U-sväng.

Retroaktiva intyg
Företaget lämnar nu in nya A1-intyg för samtliga arbetare och för samtliga månader. Estniska försäkringskassan har alltså skrivit ut A1-intyg retroaktivt flera år tillbaka!
Pia Bergman är nationell samordnare i Skatteverkets arbete mot den grova ekonomiska brottsligheten.
− Vi frågade från början om det fanns intyg. Det fanns det inte. Men när vi gjort revisionen och företaget förstår att det blir konsekvenser då kommer de med A1-intyg från sitt hemland retroaktivt. Och vi måste acceptera intygen oavsett om vi delar den behöriga myndighetens uppfattning eller inte.
Men kan man skriva ut A1-intyg hur lång tid som helst tillbaka i tiden?
− Det är inte Skatteverket som utfärdar A1-intyg men det finns inte någon tidsgräns för retroaktiva A1-intyg.
Vad säger Försäkringskassan om det här fallet då?
− Det råder sekretess mellan myndigheterna. Det innebär att Skatteverket inte kan fråga Försäkringskassan om man fått A1-intygen eller om uppgifterna stämmer. Vi kan inte heller säga till Försäkringskassan att göra utredningar.
− Tidigare talade man om risken för ”social turism” när EU utvidgades 2004 och många fattiga länder blev medlemmar. Men vi har fått ett helt annat scenario. Idag ramlar människor mellan stolarna. De får inte det försäkringsskydd de har rätt till. Samtidigt har vi företag här i Sverige som inte kan konkurrera med företag som sysslar med social dumping. Vi har konkurrens på skilda villkor.

Ny lagstiftning
Det låter riktigt absurt, men är sant: Idag har inte Skatteverket någon aning om vilka utländska företag som verkar i vårt land. Hur länge de har varit här och vad de sysslar med. Skatteverket har, i många långa år, efterlyst att få ett system som det är i Norge. Att utländska företag måste registrera sig här och även lämna in årsredovisningar på den verksamhet de haft i Sverige. Men Skatteverket har inte fått vad det begärt.
− Vi kan konstatera att om Skatteverket får kännedom om när företag och personer börjar jobba i Sverige så vi kan göra korrekta bedömningar.
− På Europanivå behövs det också ett centralt register med alla A1-intyg, säger hon.

Bryter mot EU-lag
Egentligen skulle inte en enda anställd hos Baltic Trio få A1-intyg utan företaget skulle betala sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) här i landet. Och det beror på att Baltic Trio har, i princip, all verksamhet här i vårt land. Estland bryter helt enkelt mot EU:s lag när man utfärdar A1-intyg till Baltic Trios anställda. Det har Stoppafusket skrivit om tidigare i en artikel. Men nu har Estland lyckats föra upp detta på en ännu ”högre nivå” då landet utfärdar A1-intyg tre år tillbaka i tiden.

Försäkringskassan
Carina Söderberg jobbar på Försäkringskassan i Sverige och är den som svarar på frågor när det gäller A1-intyg. Hon berättar att det Försäkringskassan gör är att kontrollera om A1-intygen är formellt riktiga. Att de är signerade och har en stämpel. Kopior på A1-intygen skickas sedan till Skatteverket.
Men granskar ni om länderna har gjort korrekt bedömning? I fallet Baltic Trio har Estland skrivit ut A1-intyg trots att företaget har i princip all verksamhet i Sverige.
Försäkringskassan bedömer, precis som nämnts ovan, om intygen uppfyller formalian och att de är undertecknade. Försäkringskassan har inte skäl att misstro uppgifterna i ett sådant intyg, utan utgår från att uppgifterna är riktiga.  Men om det finns anledning att ifrågasätta någons anställningsförhållanden eller uppgifter om arbetsgivare kontaktar Försäkringskassan den behöriga institutionen i det aktuella landet som då är skyldiga att utreda förhållandena.

Kontroll
Skatteverket kan inte föra över information till Försäkringskassan om A1-intygen.  Kan då andra aktörer i samhället tipsa Försäkringskassan om A1-intyg som inte utfärdats på korrekta grunder?
− Om någon har skäl att misstro att intyg utfärdats på felaktiga grunder kan hen kontakta Försäkringskassan.
Har Försäkringskassan något övergripande arbete för att förhindra felaktigt utskrivna A1-intyg? Ett arbete som på så sätt motverkar den sociala dumpingen?
− Nej, det har vi inte.

Från 2014 betalar Baltic Trio skatt och sociala avgifter i Sverige. Stoppafusket har sökt Baltic Trio för kommentar men inte fått något svar.
Stoppafusket har skrivit fler artiklar om Baltic Trio. ”Lönedumpning hos Stora Enso – igen”. ”Ta den om Rödluvan och vargen också

Faktaruta

Det är EU som har beslutat hur det ska se ut med sociala avgifter i Europa. Enligt förordning 883/2004 är grundregeln att sociala avgifter ska betalas i det land där arbetaren jobbar – oavsett om arbetaren bor i ett annat land och oavsett om arbetsgivaren är utländsk.
Det finns undantag till grundregeln. Den vanligaste är utsändning. Om arbetaren sänds ut maximalt 24 månader att jobba i ett annat land kan han tillhöra hemlandets försäkringskassa. Då ska hemlandets försäkringskassa skriva ut A1-intyg för arbetaren som lämnas till arbetslandets försäkringskassa. Det finns många krav som företaget ska uppfylla för att arbetaren ska räknas om utsänd. 1) Företaget ska ha minst 25 procents verksamhet i hemlandet. 2) Företaget ska ha samma verksamhet i hemlandet som i utsändningslandet. 3)Företaget kan bara sända ut arbetare från det land företaget har sitt säte. 4) Den utsände måste ha varit inskriven i hemlandets (där företaget har sitt säte) försäkringskassa i minst en månad innan utsändning. 5) En utsänd person kan inte ersättas med en annan utsänd.
I Sverige lämnas A1-intygen till Försäkringskassan. Om man upptäcker att det kan vara något fel på A1-intygen får vår svenska försäkringskassa be utsändarlandets försäkringskassa att göra en utredning. I Baltic Trios fall är det då estniska försäkringskassan som ska göra en utredning. Finner estniska försäkringskassan att något är på fel återkallar de A1-intygen.
Då kommer Skatteverket in och kräver in sociala avgifter till Sverige. Men som det ser ut i det här fallet är Estland helt på det klara med att de har gjort rätt. Trots att Baltic Trio i princip har all verksamhet i Sverige.

Anna-Lena Norberg

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här