På tal om kollektivavtalskravet i offentliga upphandling

EU kräver att varje land tar ansvar för sina gästarbetare. De får inte utnyttjas och de ska ha minst minimilönen. Sverige har, som land, delegerat det ansvaret till facken. De ska alltså se till att hundratusentals gästarbetare har rätt lön och rätta arbetsvillkor. 

Men det är ju inte så, med delegeringen, att facken får något stöd att utföra sitt stora ansvar.
De kan inte dra ett företag som inte har kollektivavtal inför Arbetsdomstolen. De kan inte heller företräda en arbetare som inte är medlem. Så om ett utländskt företag inte betalar minimilönen i kollektivavtalet (och det är väldigt, väldigt många) eller om en utländsk arbetare tjänar en bråkdel av lönen (och de är flera tusen) – så kan man inte dra det till domstol. Tala om moment 22.
Jag tycker också att det inte är så lite fräckt att lägga över hela ansvaren på facken. Vi pratar om flera hundra tusen gästarbetare! Det blir inga extra pengar till facken för att de ska sköta icke-organiserade arbetare och icke-organiserade företag.
Det var faktiskt den förra regeringen, alltså alliansen, som delegerade ansvaren till facken i ”svenska modellens” namn.
Men nu när regeringen lägger ett förslag om att Sverige ska kräva kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, i offentliga upphandlingar så tänker samma personer rösta ner förslaget.
Det är inte så lite fräckt att man först lägger över ansvaren på facken att se till att gästarbetarnas löner är på rätt nivå. Då är facken minsann bra att ha. Men sen är facken och kollektivavtalet skit. Och till och med kollektivavtalsliknande villkor är skit!
Nu röstar man nej. Vilket innebär att i Sverige kan en litauer fortfarande jobba för 15 kronor i timmen, en polack för 40 kronor, en lett för 20 kronor och så vidare.

Men nu är det så att det redan finns ett krav från EU. Genom utstationeringsdirektivet. Det kräver att: 
” Medlemsstaterna ska …se till att de utstationerande företagen garanterar de utstationerade arbetstagarna de arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som är fastställda i lag eller allmängiltiga kollektivavtal på följande områden – den s.k. hårda kärnan:

 1. a) längsta arbetstid och kortaste vilotid,
  b) minsta antal betalda semesterdagar per år,
  c) minimilön…”

Sverige bryter mot utstationeringsdirektivet. Och vet ni va? Det är inte fackens fel.

Anna-Lena Norberg

 

7 KOMMENTARER

 1. Har facket i Finland större makt än facket i Sverige?
  Saxat ur Handelsnytt:
  Ny dom i EU ger facken rätt att kräva att utländska bemanningsföretag ska följa kollektivavtal. – Ett genombrott säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.
  Domen som kom i början av året gäller 186 polska elektriker som jobbat på ett kränkraftsverksbygge i Finland som fick mindre betalt än vad det finska kollektivavtalet säger, skriver tidningen Arbetet. Elektrikerna vände sig till det finska facket för hjälp. Då stämde det polska företaget i EU-domstolen. Företaget hävdade att polsk lag och lönevillkor gäller. Nej, sa EU. Utländska företag ska följa de avtal som gäller i landet de arbetar i.

  • Nej. Det är så att utländska bemanningsföretag måste följa kollektivavtalets lön (alltså att den inhyrda personalen har samma lön som den som jobbar på plats).Detta enligt Bemanningsdirektivet från EU. Om jag inte minns fel genomfördes det i Sverige förra sommaren.
   När det gäller andra företag så har ju EU-kommissionen nu ett förslag på detta. Ett förslag som den här regeringen varit pådrivande om. Vi får se vad det blir då de flesta öststatsländer inte gillar förslaget. Det har vi skrivit om här på Stoppafusket.
   Annars gäller det ju att minimivillkoren (hårda kärnan) ska gälla för gästarbetarna. Och det enligt Lex Laval. Men lagen är en sak. Att följa den är något helt annat. Och vår erfarenhet på Stoppafusket är att det är en övervägande majoritet av utlandsregistrerade företag som inte följer det.
   Och ansvaret att kontrollera och rätta till detta ligger då på facken. I Norge är det Arbeidstilsynet som gör det. Det är ett stort lass för facken att kontrollera flera tusentals företag och villkoren för flera hundra tusen gästarbetare.
   /Anna-Lena

 2. Låter ju helt vansinningt att utländska företag ska ansluta sig till en svensk fackförening och därmed i många fall indirekt bekosta en valrörelse för ett socialistiskt parti. Ska detta ha någon som helst förankring i demokrati, måste ett av kraven vara att kollektivavtalen inte tillhör en fackförening som tillhör LO.

 3. Låter som att detta problem borde lösas av en myndighet inte en intresseorganisation som är knuten till ett politiskt parti.

  Inför en minsta lön lagstiftning som kopplas till de avtal som arbetsmarknadens parter ingått.

  Sedan är det automatiskt vårt rättsliga system som en process förs genom.

  • I Norge så är det Arbeidstilsynet (typ Arbetsmiljöverket) som gör de granskningarna. De kan ställa krav på förändringar och görs inte förändringarna kan de förbjuda företagen att arbeta i landet. Norge har lagt många, många miljoner kronor på att bygga ut Arbeidstilsynet då problemet där är lika gigantiskt och svårjobbat som här. Det du skriver om att “införa minsta lön lagstiftning som kopplas till de avtal som arbetsmarknadens parter ingått”.. det är ju en realitet då Sverige (sent om sider) implementerade utstationeringsdirektivet i en utstationeringslag för några år sedan.
   Och det går inte automatiskt i vårt rättsliga system tyvärr. Någon måste ju stå för fiolerna om ett företag bryter mot det här. En utländsk arbetare har inte pengar och inte heller kunskap om hur det ska skötas.
   Det går att läsa hur den dåvarande regeringen resonerade när de kom fram till att det var facket som skulle sköta allt i den här länken: http://www.regeringen.se/contentassets/57c9cee932104de4b6b287f411e108f0/anmalningsskyldighet-vid-utstationering

  • Jag har inte läst hela regeringsproppen ska jag får nog erkänna att jag inte vet hur facken har ställt sig. De bör ju ha svarat innan propositionen las. Men det jag har märkt när jag är ute och föreläser att detta är inte är känt bland fackfolk. En ombudsman sa “Kan vi inte delegera tillbaka detta”.
   Idag är det ju flera hundra tusen gästarbetare och som jag ser det är ju arbetet näst intill omöjligt för facken att fixa det här. Det är helt gratis-arbete, då företagen inte har kollektivavtal och de utländska arbetarna vågar inte bli medlemmar till stor del.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här