MTL group s.r.o är ett tjeckiskt företag som sätter upp byggställningar. Under 2014 – 2016 har de haft 185 arbetare som jobbat i Sverige. Utan att betala en enda krona i skatt eller arbetsgivaravgift.

Byggnadsställningar är ett särskilt kapitel på svensk arbetsmarknad. Enligt bedömare branschen så är det absolut vanligast att det är gästarbetare från östländer inom EU som gör de jobben i Sverige.
Det är företag som är specialiserade på just byggställningar. De ingår för det mesta i långa leverantörskedjor. Det brukar se ut ungefär så här: ett stort svenskt byggföretag har huvudentreprenaden, ett annat svenskt bolag har kontrakt på att sätta upp byggställningar, det företaget i sin tur anlitar ett gästarbetarföretag (som MTL group s.r.o).

Hög omsättning på få anställda

Det är en märklig upplevelse att läsa uppgifter från MTL Groups årsredovisningar. 2013 omsatte bolaget 48 miljoner kronor (150 miljoner tjeckiska koruna), med bara tre anställda! Ett företag som har som affärsidé att sätta upp byggställningar. Det är ju annars mycket personalintensivt. 2014 omsatte man 26 miljoner, med tre anställda. Senare omsättningssiffror än så finns inte i offentliga register. Men enligt ett utdrag från en tjeckisk databas så redovisade man bara tre anställda även 2015.

Antal anställda och omsättning för MTL group s.r.o (hämtat från Craditinf).
Antal anställda och omsättning för MTL group s.r.o (hämtat från Creditinfo).

Detta liknar ett vanligt upplägg när det gäller gästarbetarföretag. Det är vanligt att anlita så kallade “falska enmansföretagare” , istället för att anställa arbetarna.

185 arbetare i Sverige

Det är alltså ett tjeckiskt bolag, med säte i Tjeckien, men det är ytterst verksamt i Sverige. Det kan man se i utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket. Där ska utländska bolag registrera anställda som man sänder ut att arbeta i Sverige. Under åren 2014 – 2016 har man man haft 185 arbetare utsända. Sammanlagt rör det sig om 382 uppdrag som är registrerade, det har i genomsnitt gått åt cirka åtta anställda på varje uppdrag. Det blir sammanlagt över 3 000 utstationeringar på tre år.
Marek Tykal är ägare och vd för MTL group. Han håller med om att det ser konstigt ut att MTL bara har tre registrerade anställda i Tjeckien.
– Det är fel, vi har många fler anställda, säger Marek Tykal.
Hur många anställda har ni?
– Omkring 100.

Många miljoner i Sverige

MTL group betalar inte bolagsskatt i Sverige. Inte heller har man betalat in några arbetsgivaravgifter. Trots att man haft 185 arbetare verksamma i landet. Inkomstskatter för arbetarna är inte heller dragna då.
Däremot har företaget betalat in moms i Sverige. 2016 betalade man in 12 miljoner kronor i svensk moms. Det framgår inte om företaget har gjort några momsavdrag. Men man kan räkna baklänges och konstatera att omsättningen i Sverige måste minst ha varit 48 miljoner kronor under 2016.

Fast driftställe i Sverige?

Fastän MTL har haft en mycket omfattande verksamhet i Sverige de senaste åren, betalar man alltså inte arbetsgivaravgifter eller drar svensk inkomstskatt för sina anställda.
Varför gör ni inte det?
– Vi har diskuterat det med Skatteverket. Där säger man att vi inte är skattskyldiga i Sverige. Vi är utstationerade från Tjeckien, säger Marek.
Men du äger ju en fastighet i Sverige, innebär det inte att ni har ett fast driftställe i här? (när man har ett fast driftställe i Sverige räknas man som skattskyldig här, läs mer om fast driftställe här).
– Det är ett annat bolag som äger den fastigheten. Den fastigheten sköts från Sverige, säger Marek.
Fastigheten ligger i Spekeröd, i Stenungssunds kommun och ägs av MTL service cz s.r.o. Ett bolag där Marek Tykal också är ägare och vd.
Det står registrerat som någon typ av vandrarhem eller liknande?
– Ja, det är för uthyrning.
Bor MTL:s ställningsarbetare där när de är i Sverige?
– Ja ibland.

Välkända företag är kunder

Det är ofta stora, välkända företag som är MTL:s slutkunder. Under 2014 – 2016 har man till exempel byggt ställningar vid byggen på Oskarshamns kärnkraftverk, Borealis i Stenungsund och vid Södras båda pappersbruk i Varberg och Mönsterås.
Just pappersbruket i Varberg har varit mycket omdiskuterat. Tidningen Byggnadsarbetaren utsåg det till 2016 års sämsta bygge efter flera allvarliga olyckor på platsen.
Det rapporteras från Södra Värö-bygget att byggnadsställningar var felgjorda och fick byggas om?
– Det vet jag inget om.
Det rapporteras därifrån också om att flera ställningsarbetare saknat rätt utbildning och inte varit certifierade. Hur är det med MTL:s anställda?
– Våra anställda har rätt utbildning.

Analys:

Marek Tykal säger att Skatteverket bedömer MTL:s verksamhet som icke skattepliktig i Sverige. Det kanske den inte är. Det skattejuridiska är ganska svårt att bedöma i sådana här fall. Men det är inte säkert att Skatteverket skulle komma till den slutsatsen efter en revision.
Vi ser i utstationeringsregistret att 14 av MTL:s arbetare varit i Sverige mer än sex månader i streck under 2014, på ett och samma projekt. Då var de i alla fall skattepliktiga i Sverige. Men efter det har ingen av arbetarna varit utstationerade i Sverige så länge att de överstiger gränsen på 183 dagar under ett år.
Men det blir många timmar arbetade i Sverige. När man lägger ihop dagarna MTL:s arbetare varit utstationerade i Sverige de senaste åren hamnar på över 60 årsarbeten. Nu är ju det då ett enda företags verksamhets i Sverige under tre år. Hade det varit ett svenskt företag som betalat vanliga svenska löner och  skattat i Sverige så hade den verksamheten inbringat 14-15 miljoner kronor i avgifter och skatter.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här