EU skärpte tonen för tre år sedan i ett nytt direktiv. Detta för att, bland annat, få stopp på lönedumpingen. För Sveriges del är det okej att vi delegerat ansvaret till facken – men bara under förutsättning att facken mäktar med det. Frågan är: gör facken det med tusentals utländska företag och flera hundra tusen gästarbetare här?

Dr Phil säger alltid till sina gäster att de först måste erkänna hur verkligheten ser ut för att kunna göra något åt det. Och om jag nu ska dr-phila vår regering, som vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden, så är det dags att se verkligheten som den är. Och sen ta sig en ordentlig funderare på hur man ska komma till rätta med problemen. En del tips kommer även i min text.

Verkligheten är idag är att vi har utländska transport-slavar. En del har så långa arbetspass som ett år innan de får ledigt. Det här bryter mot så många regler och lagar att jag inte ens kommer lägga tid på att räkna upp dem. Transportarbetareförbundet kan inte stoppa det här. Det är politikens ansvar. Ett absolut minimikrav borde vara att statliga transporter eller transporter uppköpta av myndigheter, kommuner och landsting inte ska innehålla någon form av lönedumping eller slaveri.

Ta ett snack med Transportarbetareförbundet och med svenska åkare. Det är experter på området och kan ge er mängder med tips om hur ni kan göra för att leva upp till EU:s lagar. Ett förhandstips från mig är att det bland annat behövs trafikpoliser.

Verkligheten idag är att vi har utländska byggarbetare som jobbar för en spottstyver (en del har så lite som 15 kronor i timmen). De jobbar för det mesta 60-70 timmar i veckan. De bygger skolor. De bygger nya lägenheter. De bygger sjukhus. De skadas och de dör.

Ta kontakt med fackförbundet Byggnads och svenska byggföretag för att få mer kött på benen. Ett minimikrav är att de offentliga uppköparna vet vad de pysslar med. Ett tips från mig är att anställa offentliga kontrollörer. Kontakta gärna Köpenhamns kommun som nu satsar på detta

Verkligheten idag är att lönedumpningen sprider sig till allt fler branscher. Inom skogen. Inom industrin. Inom hotell- och restaurang och inom sjukvården. Sanningen är att Sverige inte är ett ordning-och-reda land. Sverige är ett på väg att bli ett riktigt vilda västern.

EU:s direktiv 2014/67 är en skön läsning. Den har kommit till för att stoppa löne och- social dumping och skatteflykt. Den kräver ordning och reda. Att Sverige delegerat ansvaret till facken ger inte frisedel till politiken. Antingen följer Sverige de lagar som ska följas, eller så fortsätter Sverige att strunta i det. Men låt det också gälla oss medborgare. Låt oss få strunta i lagar och regler. Så det blir rättvist.

Ur EU:s direktiv 2014/67
Artikel 10 punkt 4. I de medlemsstater där det i enlighet med nationell rätt och/eller praxis är arbetsmarknadens parter som fastställer de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt mini­ milön, inklusive arbetstid, får arbetsmarknadens parter, på lämplig nivå och i enlighet med de villkor som fastställts av medlemsstaterna, också övervaka tillämpningen av relevanta arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetsta­ gare, under förutsättning att en lämplig skyddsnivå garanteras, motsvarande den som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

Anna-Lena Norberg

Detta är en blogg. Det innebär att det är personliga åsikter som förs fram i texten.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här