Riksbyggen har krav på kollektivavtal för sina leverantörer. Ändå anlitades Clave Construction, som anklagas av Byggnads för kollektivavtalsbrott.
Ordförande Johan Lindholm: ”Vi är inte nöjda förrän alla våra byggprojekt följer våra uppställda krav”.

Häromdagen publicerade Stoppafusket en artikel om Clave Construction. Ett företag med svenska ägare och svenska uppdrag, men som är registrerat i Polen. Clave betalar varken skatt eller arbetsgivaravgift i Sverige och betalar löner långt under kollektivavtal.
Stoppafusket kan avslöja att detta företag anlitades av Riksbyggen förra året, trots att Riksbyggen egentligen har nolltolerans mot företag som bryter mot kollektivavtalet. En intervju om den saken med Riksbyggens ordförande Johan Lindholm kommer längre ner i artikeln.

Skryter om kontakt med Byggnads
Byggnadsarbetarförbundet uppmärksammade Clave constructions redan 2014, för kollektivavtalsbrott och inledde förhandlingar med dem. Förhandlingar som strandade på central nivå mellan BI och Byggnads och fortfarande inte fått sin lösning.
Clave har sedan dess kunnat fortsätta verka på den svenska byggmarknaden. Ett av de byggen de varit anlitade på är alltså byggandet av Riksbyggens nya bostadsrätter i Stensjön i Mölndal.
Detta är något som Clave själva skryter med. Stoppafusket har tagit del av en mejlkonversation mellan Claves säljare och en företagare i byggbranschen, där Clave uppger byggföretaget Tornstaden som referens, och så här skriver man:
vårt arbete med dem just nu är på en fastighet som ägs av Riksbyggen vilka i sin tur ägs av Byggnads till viss del, vilket du säkert vet. Då vi vet att du är noga med att allt skall vara ”by the book” tänkte vi att det var bra att visa att vi indirekt jobbar åt Byggnads.

Riksbyggens nya bostadsrätter i Stensjön, Mölndal utanför Göteborg.

Ingen engångshändelse
Det är sant att Byggnads är en av de största ägarna av Riksbyggen. Och samtidigt då som Byggnads driver miljonkrav mot Clave, så anlitas de av Riksbyggen. Det är dessutom ett mycket allvarligt brott mot kollektivavtalet det handlar om. Arbetarna har fått en lön på 4 800 kronor i månaden, när den enligt avtalet skulle ha legat på minst 29 500.
Fallet med Clave är ingen engångshändelse. I Jönköping, under byggnationen av Riksbyggens bostadsrätter på Barnarpsgatan (som stod klara under 2017) anlitades RCP construction, som Stoppafusket har skrivit om här.

Samma ordförande för Byggnads som för Riksbyggen
Johan Lindholm är ordförande för Byggnads. Han har dessutom ordförande i styrelsen för Riksbyggen. Vi har därför vänt oss till honom för frågor om hur det kan komma sig att Riksbyggen faktiskt anlitar företag som är uppenbara kollektivavtalsbrytare.
Johan Lindholm ville ha frågor skickade till sig skriftligt. Det har han fått. Han har också svarat skriftligt. Här följer de frågorna och svaren ordagrant:

Har Riksbyggen ett ansvar för att skapa ordning och reda på svensk byggmarknad?
– Absolut, självklart. Riksbyggen är en viktig aktör i byggbranschen och en stor beställare. Därför har vi naturligtvis ett stort ansvar att vara med och skapa ordning och reda i byggsektorn. Vi ska också vara ett föredöme och ett gott exempel för andra aktörer. Till detta kommer att Riksbyggen till stor del ägs av fackföreningar, där Byggnads är största ägare. Då måste Riksbyggen leva upp till våra fackliga krav på ordning och reda där kollektivavtal följs.

Hur yttrar sig i så fall det ansvaret?
När jag tillträdde som ordförande så lyfte jag upp frågan om ordning och reda som ett prioriterat område. Nu har vi frågan uppe på varje styrelsemöte som en punkt på dagordningen. Vi har också tydliga krav på hur beställarfunktion ska ställa krav på kollektivavtal och underentreprenörer.
Riksbyggen har också tillsatt en grupp som har uppföljning av detta som sin arbetsuppgift. Man följer uppgjorda beställningar och pågående byggnationer för att se så våra krav efterlevs. Där man upptäcker brister ska man omedelbart genomföra förbättringar.

Ett av Riksbyggens leverantörskrav är kollektivavtal. Men finns det rutiner för att följa upp och kontrollera att leverantörerna och deras underleverantörer följer avtalet?
Som nämns i svaret på ovanstående fråga så har vi en grupp som är tillsatt för att följa upp just detta. Man inspekterar pågående projekt för att följa upp att våra krav följs.
Tyvärr händer de ibland att våra krav inte följs och när vi upptäcker det så genomför vi omedelbart förändringar. Vi är inte nöjda förrän alla våra byggprojekt följer våra uppställda krav.

Översta bilden: collage av bild från Riksbyggens nya bostadsrätter i Stensjön i Mölndal och Riksbyggens/Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto Thomas Lundh (Stensjön)/Terese Perman (pressbild från Byggnads).

FAKTA: Riksbyggens ägarstruktur

Riksbyggen bygger och förvaltar områden med bostadsrätter över hela landet. Ägandet delas mellan bostadsrättsinnehavarnas intresseorganisationer och en rad fackförbund inom LO, där Byggnads och Kommunal är de största ägarna.
Läs mer om ägarstrukturen här.

Thomas Lundh
Reporter
thomas@stoppafusket.se

2 KOMMENTARER

  1. Uppgifterna om att Riksbyggen anlitat Clave Constructions och RCP Construction är inte korrekt. Dessa företag har dock tillfälligt anlitats av underentreprenörer till Riksbyggen och det ser vi mycket allvarligt på. Alla våra entreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer har enligt våra avtal ett ansvar för att dessa följer våra krav när det gäller exempelvis kollektivavtal. Ingen av ovan nämnda företag anlitas idag av underentreprenörer till Riksbyggen.

    När brister upptäcks påtalar vi omgående för entreprenören att detta strider mot våra avtal och inte är acceptabelt, vilket också skett i fallen med Clave Constructions och RCP Construction. Vi är inte nöjda förrän alla underleverantörer och deras underleverantörer lever upp till våra krav.
    /Håkan Andersson, presschef Riksbyggen

  2. Lägg till att det utförs jävligt dåligt utfört hantverk på allt annat elände inom bygg!
    Bla måleriet skulle aldrig gå igenom en besiktning när jag gick som målare för 15 år sedan! Vi skulle få bredspackla om alla ytor pga överflödigt upplagd färg och uselt spacklade gipsskarvar! Rullade hisspartier???? Fy fasen vad det ser ut! Och människor betalar svindyra pengar för något som mormor kunde ha utfört bättre!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här