På Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm jobbar en del utländska företag som har filial här. Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in årsredovisning här i Sverige – men det sköts inte av alla.  Och så kan det fortsätta år efter år utan att något händer. 

När ett företag har filial i Sverige kan man säga att det är helt “försvenskat”. Det ska följa alla lagar som ett svenskt företag gör. Bokföra här. Betala skatt för arbetarna här. Betala företagsskatt för verksamheten här. Och så ska de lämna in årsredovisningar, precis som vilket svenskt företag som helst. Men det finna ett par skillnader. En skillnad är att de måste skicka in årsredovisningen för hela verksamheten, den ska alltså inkludera den verksamhet de har i hemlandet.
En annan skillnad är att medan svenska företag som missköter sig måste betala förseningsavgift*, det drabbar inte filialerna.Det är till och med så att Bolagsverket inte ens granskar om de utländska filialerna följer lagen. Bolagsverket registrerar bara.  Då och då skickar Bolagsverket ut påminnelser om att årsredovisningar ska lämnas in. Det är allt.**

Hämtat från Bolagsverket.


S-bau SK
Ett företag som bryter mot filial-lagen är det slovakiska företaget S-bau Sk.S-bau Sk har vi granskat tidigare att det är mycket som inte stämmer med arbetsgivaravgifter, löner och försäkringar. Läs den artikeln här. Nu när vi granskar Förbifart Stockholm dyker S-bau Sk upp igen som underentreprenör för Lovön Samverkan AB, LSAB, som bygger motorvägstunnlar under Mälaren.

Största verksamheten i Sverige
När vi granskar S-bau Sk på nytt upptäcker vi att den senaste årsredovisningen som lämnats till Bolagsverket är från 2012, trots att företaget haft verksamhet i Sverige fram tills nu. Vi hittade också uppgifter från 2015 i en slovakisk databas där S-bau Sk uppger: ”Huvudkälla av inkomst S-BAU SK, s.r.o. Prievidza är gruvdrift som utförs på territoriet. Sverige genom sin organisationsenhet och annat arbete, som ingår i gruv- och gruvdrift.”Denna beskrivning hittar vi också i företagets dokument för 2013 och 2014.

För låga arbetsgivaravgifter
I Slovakien är de sociala avgifterna/arbetsgivaravgifterna väldigt höga: 48,60 procent.*** Med uppgifter från den slovakiska databasen och Bolagsverket ser vi att S-bau Sk bara betalat 19 procent i sociala avgifter 2011. 2012 ligger de på 24 procent. 2013 är personalkostnaden, alltså lön tillsammans med sociala avgifter, drygt 27 miljoner. Samtidigt är den lön som betalats ut i Sverige drygt 21 miljoner kronor.**** Det skulle innebära att de sociala avgifterna som är betalda är bara knappt 29 procent.2014 är personalkostnaden knappt 13 miljoner, samtidigt som lönen som betalats i Sverige ligger på knappt 12 miljoner. Det skulle innebära sociala avgifter på drygt 8 procent.Vad är förklaringen till att S-bau Sk har betalat så låga sociala avgifter i Slovakien?   Vi mejlar ägaren några frågor, men vi får inget svar. Vi ringer därför upp honom men han vill inte svara på några frågor eller kommentera. Han var då på semester och hade ingen dator med sig. Vi har sökt honom efter hans semester utan att nå honom.

Sociala avgifter i Sverige
Då S-bau Sk skriver att deras huvudsakliga inkomstkälla är i Sverige kan det vara så att företaget måste betala sina sociala avgifter här i Sverige.***** Men för att kunna se om så är fallet, måste vi få fram S-bau Sk:s slovakiska årsredovisningar. Vi begärde i mejlet till ägaren att få fram årsredovisningarna. Vi mejlade också LRF konsult, som sköter S-bau Sk:s bokföring och och som är det slovakiska företagets  svenska adress, för att få fram dem. Vi lämnade också meddelande på telefonsvararen. Men ännu efter en månad har vi inte fått några svar.

Trafikverket kommenterar
Trafikverket har lämnat en skriftlig kommentar till artikeln:
”För att skapa den ordning och reda på svensk arbetsmarknad som alla eftersträvar samverkar Trafikverket löpande med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen och Arbetsmiljöverket. I Trafikverkets upphandlingar har kontraktskrav skärpts med tiden i syfte att motverka lönedumpning, bristande arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption.
Vi ställer också sociala krav i våra upphandlingar som reglerar:
minimilön, minimivillkor och grundläggande rättigheter för arbetstagare i hela leveranskedjan
skatter och socialförsäkringsavgifter
antidiskriminering och förhållningssätt i etiska frågor
–   Att vi samverkar är bra för alla parter och vi kommer att hantera dessa frågor inom ramen för detta samarbete under hösten, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.”

Lovön Samverkans kommentar läser du här: 

Den här artikeln ingår i en lång serie av artiklar om Förbifart Stockholm.
Här hittar du de artiklar vi publicerat tidigare:

Förbifart Stockholm – skyddsombud stoppar bygge

Trafikverket och arbetsmiljökaoset

Trafikverket, lönedumping och skattefusk

Trafikverket och timlönen på 42 kronor

Trafikverket och timlönen på 10 kronor

 

Anna-Lena Norberg
*
Så här ser det ut för svenska företag: Förseningsavgift 1: (försenad mer än en månad) är på 5 000 kronor. Förseningsavgift 2: (försenad mer än två månader) kostar än en gång 5 000 kronor. Och förseningsavgift 3 (försenad mer än fyra månader) kostar 10 000 kronor.

* * Bolagsverket kan ta ut vite om ett utländskt bolag inte har lämnat in årsredovisningen. Bolagsverket kan också avregistrera en filial om det missköter sig. Det kan hända om en utomstående aktör, t.ex. Skatteverket, har börjat agera.

*** I Slovakien betalar arbetsgivaren 35,2 % och arbetstagaren står för 13,4 %.

**** Från utstationeringsregistret har vi fått fram arbetarnas namn. Därefter har vi tagit fram vad de tjänat år från år. Vi har för varje år räknat ihop den sammanlagda inkomsten, alltså vad S-bau SK har betalat ut i lön.

***** Grundregeln i EU säger att sociala avgifter ska betalas i det land arbetaren jobbar, oavsett var han bor eller om han är anställd i ett utländskt företag. Man kan få undantag från detta och det är om arbetaren är utsänd under maximalt två år, men då måste företaget har sin huvudsakliga verksamhet i hemlandet – vilket har satts till 25 procent.

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här