För fem år sedan kom en lag som innebär att alla utländska företag ska registrera sig i utstationeringsregistret.  Var och hur länge de jobbar, vilka arbetarna är med mera. Det här följs inte på Förbifart Stockholm som Trafikverket är ansvarigt för.

När arbetskraften är fri och rörlig inom EU har EU också bestämt vad som ska gälla när det gäller löner och andra arbetsvillkor. Det är bestämt i utstationeringsdirektivet. 1 juli 2013 blev det lag här i Sverige på att alla utlandsregistrerade företag skulle registrera sig i ett utstationeringsregister.  I utstationeringsregistret ska uppgifter registreras var företagen jobbar, på vilka projekt, vilka kunderna är, vilka tider företaget ska vara här, och arbetarnas namn med mera. Att sköta registret ligger på Arbetsmiljöverket som också kan ”bötfälla” företag med 20 000 kronor i sanktionsavgift om de inte skött sin registreringsplikt.

Facken fått uppgiften
Utstationeringsregistret ska bland annat vara ett stöd för ”löne-och-arbetsvillkor-polisen”: Fackföreningarna. För det är facken som blivit delegerade den uppgift som åligger Sverige, nämligen att se till att ingen av arbetarna från EU:s medlemmar har sämre villkor än minimivillkoren i de olika kollektivavtalen.*

Följer inte lagen
Pia Bergman som är Skatteverkets samordnare för granskning av grov ekonomisk brottslighet uppskattar att det finns flera hundra tusen utländska arbetare här och jobbar i Sverige. Detta har vi skrivit om tidigare. Här kan du läsa den artikeln.
Däremot är mycket få av de utländska företagen som följer lagen och registrerar sig i utstationeringsregistret. Den högsta siffran var i juli  2018 med en toppnotering på drygt 18 300 utstationerade arbetare.**

Ett års handläggning
Varför registrerar sig så få utlandsregistrerade företag i utstationeringsregistret?  Ombudsmän i olika fackföreningar har genom åren berättat att de tips de lämnar in till Arbetsmiljöverket händer det ingenting med.
Gången är att när ett tips kommer in ska det då lämnas ut till en arbetsmiljöinspektör som har ansvaret för att kontrollera företaget.
Men när vi pratar med ett antal arbetsmiljöinspektörer, som valt att vara anonyma, berättar de att när de lämnat in så kallat faktaunderlag om brott mot utstationeringslagen dröjer det lång tid innan något händer.
Faktaunderlaget som arbetsmiljöinspektionerna lämnar in hanteras ungefär ett år efter av handläggare på Arbetsmiljöverket. Just nu betas uppgifter av från våren 2017, men man har även börjat ta tag i ”färskare” fall från 2018.

Omöjlighet
När inte utstationeringsregistret fungerar blir det en omöjlighet för fackföreningarna att hålla koll på vilka företag som är här och än mindre vad arbetarna jobbar under för villkor.
Vid vår genomgång av ett antal projekt på Förbifart Stockholm hittade vi flera företag som inte följer lagen och registrerar sig i utstationeringsregistret.
Här följer den. (Men observera vi har inte granskat alla projekt på Förbifart Stockholm, så listan kan vara mycket längre.)

 

Lovön Samverkans Projekt: FE 308, 302 Lovön
Lettiska företaget Sia Franzoni & Co (Aldrig registrerat sig)
Åländska Eriksson Bygg AB (Aldrig registrerat sig)
Åländska Subsea Åland AB (Aldrig registrerat sig)
Lettiska SIA La foca Latvia (Aldrig registrerat sig)
Litauiska UAB Grelusta (Har registrerat sig som företag, men aldrig några utstationerade arbetare)

Skanskas projekt: FSE105 Kungens kurva
Lettiska Sia Kovik & Co (Aldrig registrerat sig)

Implenias projekt: FE 403
Estniska Lemminkäinen Eesti AB (Aldrig registrerat sig)
Finska Lemminkäinen Infra Oy (Aldrig registrerat sig)
Lettiska Sia Lemminkainen Latvija (Aldrig registrerat sig)
Estniska Artifex Group OÜ (registrerade sig senast 2014)

Trafikverket kommenterar
Trafikverket har lämnat en skriftlig kommentar.
“Svar från E4 Förbifart Stockholm:
För att sträva efter att skapa den ordning och reda på svensk arbetsmarknad som alla eftersträvar samverkar Trafikverket löpande med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen och Arbetsmiljöverket. Vi gör löpande kontroller. De omtalade företagen har idag ingen verksamhet inom E4 Förbifart Stockholm. Projektet kommer i samverkan med alla entreprenörer skärpa kontrollen av giltiga A1 intyg ytterligare.”

Den här artikeln ingår i en lång serie av artiklar om Förbifart Stockholm.
Här hittar du de artiklar vi publicerat tidigare:

Förbifart Stockholm – skyddsombud stoppar bygge

Trafikverket och arbetsmiljökaoset

Trafikverket, lönedumping och skattefusk

Trafikverket och timlönen på 42 kronor

Trafikverket och timlönen på 10 kronor

Trafikverket och brott mot filial-lagen

Anna-Lena Norberg

* Från 2020 gäller det inom EU att de utländska utsända arbetarna ska ha samma villkor som den inhemska arbetskraften.
** Från juli 2017 – juli 2018

1 KOMMENTAR

  1. Kan man inte låta arbetarna få arbeta i fred jag vet att dem är nöjda med pengarna de får i fickan och sina traktamenten detta är inte ”trafficing” försök inte lägga en svensk skattemall över de utländska arbetarna det är inget märkvärdigare än svenska byggarbetare som jobbar svart och plockar med sig materiel hem!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här