A young hand touches and holds an old wrinkled hand

Bemanningsföretaget Orange hyr ut östeuropeiska sjuksköterskor till Sverige och till Norge. Norska Arbeidstilsynet har granskat Orange och ger svidande kritik på punkt efter punkt. Och kräver ändring på varje punkt. Görs inte det kan företaget förbjudas att ha verksamhet i Norge.
Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Det är en ”mindre” punkt att hemsjuksköterskorna som Orange hyr ut inte får sina arbetskläder skötta som man ska inom vården. (De får tvätta sina arbetskläder hemma, utan då att kunna få bort alla bakterier och virus och annat mindre trevligt som måste bort). De större punkterna är Oranges anställningsavtal, sekretessavtal och deras arbetsregler. Allt detta som vi skrivit om här på Stoppafusket tidigare. Och Orange har nu krav på sig att ändra sig. Gör företaget inte det riskerar det att bli förbjudet att ha verksamhet i Norge.

Anställningsavtal
Just det att det finns flera olika dokument, som sjuksköterskorna måste skriva under, anmärker Arbeidstilsynet på ” Efter en genomgång av dessa dokument undrar Arbeidstilsynet över arbetsgivarens intension med att använda så många olika dokument som relaterar till anställningsavtalet som efter vår värdering blir komplext och svårt att begripa för arbetstagaren.”
Det finns flera olika Orange-företag. Men det är i det litauiska UAB Orange Group Baltic som de östeuropeiska sjuksköterskorna är anställda, vare sig de jobbar i Sverige eller Norge. Deras anställningsavtal hänvisar gång på gång till litauisk lag ”utan att aktuell lagstiftning återges. Vi anser det inte är tillräckligt med att hänvisa till litauisk lag utan att konkretisera vid varje punkt”, skriver Arbeidstilsynet. Men däremot är Orange väldigt konkret när det gäller företaget, menar Arbeidstilsynet: ”Arbetsgivaren väljer att hänvisa till både lag och tidsfrister utan att citera källorna, samtidigt som andra förhållanden som är till fördel för arbetsgivaren är presenterat mycket detaljerat.” Arbeidstilsynet skriver också att det inte går att skriva bort de lagar som är tvingande i Norge. Till exempel arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och så vidare.

Konkurrensklausul
Oranges anställningsavtal innehåller konkurrensklausuler. Det innebär att sjuksköterskorna hindras att ta ett annat jobb under tiden de jobbar för Orange. Men en konkurrensklausul kan en arbetsgivare bara skriva med sin anställde om den har specifik kunskap om företaget. Så här skriver Arbeidstilsynet: ”Vi kan inte se att en sjuksköterska som inte förhandlar med arbetsgivaren om sitt avtal har sådant know-how och sådan insikt i företagshemligheter i bemanningsföretagets verksamhet”.

Avdrag från lön
Arbeidstilsynet har även sett på de avdrag från lönen som Orange gör. Det vill säga: 5,65 för boende, resor (vilket inte är tillåtet enligt EU:lag) per arbetad timme, 2,35 euro per arbetstimme i 1850 timmar för betalning av språkkurs. Enligt Oranges anställningsavtal så är det lagliga avdrag. Det håller inte Arbeidstilsynet med om. Avdragen ”strider mot lagstiftningen”.

Arbetstidsbestämmelser
När Arbeidstilsynet gjorde sin granskning gick de till Orange lokal i Oslo. Där fanns informationspapper till alla anställda som gäller arbetstiden. De får inte jobba övertid utöver vad lagen säger. Gör de ändå det väntar hårda straff. Så här står det i Oranges papper:
”Konsekvenser för personal som bryter mot lagen:
* Det betalas inte ut lön till personal som bryter mot lagen och jobbar mer än tillåtet.
* Det kan ges skriftligt varsel vid brott mot arbetsmiljölagen.
* Upprepade brott kan få konsekvenser för anställningen. Vid eventuell uppsägning på grund av arbetstagarens beteende kommer företaget att dra för oreglerade kurser och reseavgifter.
* Man kan mista sin auktorisation att jobba i Norge.”
Arbeidstilsynet konstaterar torrt att det är arbetsgivarens (bemanningsföretagets) plikt att kontrollera hur många timmar deras anställda arbetar.
Orange blandar också ihop övertid och genomsnittsberäkning av arbetstiden och Arbeidstilsynet skriver och förklarar vad som är skillnaden.
Arbeidstilsynet gör nu ett ”pålegg” som kan översättas med ”ger en order”. Det som Arbeidstilsynet har anmärkt på måste ändras, bland annat anställningskontrakten. Orange har fram till på slutet av september på sig att göra detta. Gör man inte det kan det bli tal om ”stans”. Arbeidstilsynet kan helt enkelt förbjuda företaget att ha verksamhet i Norge.

Stoppafusket söker ledningen för UAB Orange Group Baltic och Orange i Sverige för kommentarer.

Stoppafusket har skrivit flera artiklar om Orange som vi samlat i ett “bibliotek”. Du hittar dem här.

 Anna-Lena Norberg

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här