Stoppa företag som fuskar med falska intyg. Skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige för de som arbetar i Sverige. De falska intygen bryter mot EU-lagar. Spola ner dem i toaletten. Dags att sätta hårt mot hårt! 

Gränsen är nådd för längesedan på svensk arbetsmarknad. Idag jobbar flera hundra tusen gästarbetare i Sverige. Många gånger utan att skatt och arbetsgivaravgifter/sociala avgifter betalas här. Och för det allra mesta med löner som är en bråkdel av svenska löner.
Åtskilliga är de ”utländska” företag som bara har verksamhet i Sverige. Trots det skriver deras länder ut papper (A1-intyg) som gör att företagen inte behöver betala sociala avgifter här. När länderna skriver ut de här intygen skiter de fullständigt i att de bryter mot den förordning (883/2004) som de varit med och skrivit under. De vill bara att deras arbetslösa medborgare får jobb och att landet får in pengar. Det egna landets intressen kommer före allt annat.
Hur många gästande utländska företag finns det egentligen i vårt land (alltså som säger sig inte har fast driftställe/stadigvarande verksamhet)? Jag sökte på några branscher på sajten Allabolag. Siffran blev 2500. Det är alltså de som är registrerade. Hur många som jobbar i landet utan registrering vet ingen.
Det jag däremot vet är att Skatteverkets grupp mot ekonomisk brottslighet gör maximalt 20 revisioner på utländska bolag under ett år. Och många gånger är det helt lönlöst. Det finns länder som drar ut på tiden innan de hjälper Skatteverket med information. Det kan handla om år! Polen är ett sådant land. Under tiden har det polska företaget hunnit likvideras och svenska staten får inte in ett öre till statskassan.
Skatteverket har varit med om att kräva arbetsgivaravgifter från utländska företag som i efterhand (flera år senare) fått A1- intyg från sina hemländer – och Skatteverket har fått slänga revisionerna i papperskorgen. Irland och Estland är sådana länder. Sverige blir fockade på pengar. Stora pengar.

I all vår ”snälla flathet” bryter vi själva mot EU-lagar. Sverige, likt alla andra medlemsstater i EU, ska se till att de utstationerade arbetarna åtminstone har MINIVILLKOREN när det gäller löner och arbetsvillkor (förordning 96/71, artikel 3). Eftersom vi har den svenska modellen har detta ansvar helt lagts på fackföreningarna. Ett ansvar som fackföreningarna inte mäktar med. Hur ska de kunna garantera att flera hundra tusen gästarbetare får rätt lön och rätta arbetsvillkor? I Norge har fackföreningarna fått avlastning med detta. Där är Arbeidstilsynet (norska Arbetsmiljöverket) som gör granskningarna.
Utstationeringsregistret som kom i juli 2013 skulle bli en bra hjälp för fackföreningarna i deras granskning, var det tänkt. Då skulle de åtminstone veta var de utländska företagen jobbade, under vilka perioder och de anställdas namn. Om de utländska företagen struntar i att registrera sig så skulle det bli ”böter” på 20 000 kronor. Utstationeringsregistret, som Arbetsmiljöverket ansvarar för, kallas för ”Skämtregistret” bland de som har haft med registret att göra. De utländska företagen kan stryka hej vilt i de uppgifter de lämnat i registren. Det gäller att vara på hugget för fackföreningarna så att uppgifterna inte är borta. Fram till mitten 2014 var de borta för alltid. Numera ligger de kvar i en back-up. Men är det många projekt och många namn är det inte säkert Arbetsmiljöverket har tid att ta fram dem!
De utländska företag som struntar i att rapportera till utstationeringsregistret behöver inte heller vara rädda. Trots många anmälningar från fackförbund om utländska företag som inte anmäler sig till utstationeringsregistret har inte en enda sanktionsavgift på 20 000 kronor skrivits ut.
Jag anmälde själv en gång ett företag (inom skogsbranschen) till Arbetsmiljöverket. Svaret blev: ”Hur ska vi hitta dem?”
Informationen som finns till de utländska arbetarna på Arbetsmiljöverkets hemsida är det tydligen också lite si och så med. Jag kan ju inte de språken, men enligt översättare jag använder, verkar de vara översatt med hjälp av Google.
… Du fatta menar jag?..

Det är dags att sätta fart, Stefan Löfven. Stoppa den sociala dumpingen. Stoppa smutskonkurrensen. Stoppa utbredningen av den svartgråa kriminella ekonomin. Gränsen är nådd för länge sedan. Det är dags för dig och din regering  att ta i med hårdhandskarna.

Anna-Lena Norberg

info@lenamedia.com

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här