Extrem lönedumpning. Så kan man summera de underentreprenörer som Skanska använde vid bygget av Stenbackanavet i Asarum, Karlshamns kommun. I Rådhuset i Karlshamn sitter Ulf Ohlsson. En minst sagt arg fastighetschef.
− Om uppgifterna stämmer har Skanska ljugit mig rakt upp i ansiktet. Det blir då, minst sagt, en förtroendekris mellan kommunen och Skanska, säger han.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Det största partiet i Karlshamn är socialdemokraterna. Ett parti som, i den här kommunen, har djup förankring i fackförbunden Byggnads och IF Metall.
− Jag fick frågan åtskilliga gånger från politikerna om allt var okej för de utländska arbetarna på Stenbackabygget. Jag i min tur frågade Skanska. Gång på gång. Och gång på gång försäkrade de mig om att allt var rätt och riktigt. Det är vad jag sa till politikerna. Att allt var rätt och riktigt, säger Ulf Ohlsson.
− Men med de uppgifterna du kommer med… om de är riktiga… då ljuger Skanska för mig och jag i min tur har ljugit för politikerna.

ulf (kopia)En pärm fakta
Bygget av den nya skolan, Stenbackanavet, i Asarum påbörjades i juni 2012 och skulle ske i tre etapper. Bygget håller fortfarande på. Skanska vann upphandlingen med det lägsta priset på 149 miljoner kronor.
Stoppafusket möter Ulf Ohlsson för att under två timmar gå igenom de underentreprenörer som Skanska använt. Materialet vi har med oss är underentreprenörernas årsredovisningar som visar de faktiska siffrorna. I några av fallen har vi även papper från Skatteverket, norska Arbeidstilsynet och lettiska Yrkesinspektionen. Allt samlat i en pärm. Tillsammans går vi igenom varenda siffra. Ulf Ohlsson antecknar frenetiskt i sitt kollegieblock.

Blåst
Ulf Ohlsson ska pensioneras om ett par månader. Stenbackaskolan är det sista stora projektet han höll i.
− Om det här stämmer har jag blivit blåst! säger han bistert medan han skriver i kollegieblocket.
Du säger gång på gång ”om det här stämmer”. Det här är offentliga papper. Inget jag har hittat på.
− Jag betvivlar inte dina uppgifter men Skanska hävdar absoluta motsatsen. De säger sig kontrollerat bankutbetalningar, lönespecifikationer med mera och att allt är korrekt. Det är uppenbart att någon ljuger. Men jag kan inte sätta mig som domare och säga vem det är.

Skanska
Skanska hävdar i en kommentar till Stoppafusket precis det Ulf Ohlsson säger. Alla Skanskas underentreprenörer är korrekta och seriösa. De följer kollektivavtalet och alla lagar. Stoppafuskets uppgifter är helt enkelt fel. (Hela Skanskas svar till Stoppafusket kan du läsa längst ner i artikeln). Skanska menar också att fackföreningen Byggnads inte haft några synpunkter på de underentreprenörer som företaget använt. Den åsikten delas inte av Byggnads Småland Blekinge. Ombudsman Björn Petersson:
− Ena stunden anklagas vi för att vara fördomsfulla, ja rent av för trakasserier, när vi granskar de här bolagen och i nästa stund skulle vi inte ha några synpunkter. Hur ska de ha det?
− Sveriges Byggindustrier, som Skanska är medlem i, är väl medvetna om att vi har synpunkter gällande till exempel Gn-knit. Där pågår just nu en segdragen tvist då vi i vår granskning kommit fram till att de systematiskt brutit mot arbetstidsreglerna och inte ens betalt övertidsersättning trots att arbetarna jobbat upp till tolv timmar om dagen sex dagar i veckan.
− Nu påstår ju Skanska att de utrett bland annat arbetstiden. Det skulle vara intressant att jämföra med våra uppgifter. Men å andra sidan… om de inte ens upptäckt att Gn-knit, en underentreprenör de använts sig av i snart 10 år, saknar F-skatt så kanske de inte varit så noggranna, säger han.

Stora investeringar
Ulf Ohlsson går, som sagt, snart i pension. Men han kommer innan dess se till att något liknande aldrig någonsin ska kunna ske.
− Vi är en liten kommun. Men 2017 börjar vi med stora investeringar. 250 miljoner kronor varje år i en femårsperiod. Och det är bara inom fastighetsförvaltningen. Våra skattepengar ska inte användas till lönedumpning.
Om Karlshamns kommun blir övertygade om att de uppgifter Stoppafusket publicerar är korrekta, vad innebär det då för Skanska i kommande upphandlingar?
− Det innebär stora problem för Skanska. Mer vill jag inte säga.

Här följer en lista på Skanskas underentreprenörer vid Stenbackanavet:

Underentreprenör: SIA APM Construction från Lettland.
Bevismaterial: APM:s årsredovisning för 2013. Det år då företaget jobbade på Stenbackaskolan med att sätta upp gipsplattor.
Lön: De lettiska arbetarna tjänade maximalt 38 kronor i timmen.
(För djupare information. Se Stoppafuskets artikel: ”Extrem lönedumpning vid Skanskabygge“)


Underentreprenör:
UAB Staticus från Litauen.
Bevismaterial: Norska Arbeidstilsynets (Arbetsmiljöverket) granskning av Staticus 2011, Skatteverkets revision för år 2012, företagets årsredovisningar för år 2013.
Lön: De litauiska arbetarna tjänade maximalt 30 kronor i timmen.
(För djupare information. Se Stoppafuskets artiklar: ”Tele2 Arena byggt med dumpade löner” och ”Fortfarande 15 kronor i timmen”.

UnderentreLitana2(kopia)prenör: UAB Litana från Litauen.
Bevismaterial: Företagets årsredovisningar för 2013 och 2012. Norska Arbeidstilsynets granskning av Litana 2013.
Lön: Någonstans mellan 30-40 kronor i timmen.
(För djupare information läs Stoppafuskets artiklar. ”Litana och lönedumpningen” och ”Litana och skattepengarna”.)

Underentreprenör: Polska Gn-knit BD (namnet är ett hitt-på-namn. Detta är en enskild firma synonymt med Wanda Golombek).
Bevismaterial: Företagets årsredovisning för 2013 och årsredovisningen företaget lämnat i Norge för den norska verksamheten. Papper från norska Arbeidstilsynet.
Lön: 2012 var den någonstans mellan 16-30 kronor i timmen.
Övrigt: Gn-knit BD (Wanda Golombek) har inte F-skatt i Sverige. Skatteverket gjorde en revision av företaget för åren 2012 och 2013 och kräver Wanda Golombek på en halv miljon i skatter och skattetillägg. En svensk kontaktperson hade ”glömt” att ta upp 800 000 kronor som skatteverket kräver in. Arbeidstilsynet har förbjudit Gn-knit att bedriva verksamhet i Norge.
(För djupare information läs Stoppafuskets artiklar: ”Ronneby kommun struntar i lagar och avtal”, ”Gn-knit fast i skatterevision”, ”Gn-knit stoppat i Norge – fortsätter i Sverige” och ”Mannen som blev ett barn”.)

Nacto (kopia)Underentreprenör: Svenska företaget Nacto AB
Bevismaterial: Allabolag som visar att företaget under 2013 enbart hade två anställda.
Lön: ?
Övrigt: Företaget anlitade polska enmansföretagare för jobbet. Enligt Nacto hade polackerna F-skatt. Trots telefonsamtal och e-postkontakt lämnar Nacto inte ut namnen på de polska enmansföretagarna så vi kan kontrollera om de har F-skatt. Därför kan vi inte heller kontrollera om skatten är betald i Sverige. Vi kan inte heller kontrollera om de sociala avgifterna är betalda här.

Skriftliga frågor och svar Skanska
1. Varför har Skanska anlitat dessa underentreprenörer? Vad är det som styr er i era val?
Vi väljer underleverantörer som kan leverera med rätt kvalité i rätt tid till rätt pris.

2. Har Skanska kontrollerat om underentreprenörernas arbetare har A1-intyg då inga arbetsgivaravgifter är betalda. I fallet Nacto gäller det då enmansföretagare. Har de uppvisat A1-intyg eller har de betalat sociala avgifter i Sverige?
Vi upplyser samtliga utländska företag om att de ska ha A1-intyg om de inte betalar arbetsgivaravgifter i Sverige. Detta är en av många detaljer vi upplyser utländska företag om för att de ska veta vad som gäller vid arbete i Sverige. Vi ställer sedan krav i kontraktet att de ska uppvisa intygen om Skanska begär det. Respektive underentreprenör måste själv ta ansvar för att göra rätt. När det gäller vår kontroll så gör vi ingen skillnad mellan svenska och utländska företag. Det är först när vi får misstanke om att något är fel som vi gör en närmare kontroll.

3. Hur kommer det sig att Skanska anlitat företag utan F-skatt?  (GN-knit BD … eller rättare sagt Wanda Golombeks enskilda firma)
Det aktuella bolaget är medlem i Sveriges Byggindustrier och kontrollerat av dem. Där säkerställs att bolaget uppfyller samma villkor som gäller för alla medlemsföretag i organisationen.  Bland annat krävs att man kan uppvisa två årsbokslut samt att styrelsen är prickfri och att bolaget har F-skattsedel. Att GN-knit inte har en F-skattsedel låter märkligt. Det har vi inte haft kännedom om och måste kontrollera detta.

4. Ni har också anlitat svenska Nacto som haft, enligt egen uppgift, enmansföretagare från Polen. Har ni kontrollerat om dessa har F-skatt?
Bolaget är medlem i Sveriges Byggindustrier och kontrollerade enligt samma principer som alla övriga medlemsföretag. De har F-skattsedel sedan 15 februari 2006.

5. Vad har Skanska att säga till Karlshamns kommun om att företaget lämnat felaktig information till kommunen om underentreprenörerna?
Karlshamns kommun har fått tagit del av all information vi haft gällande de underentreprenörer vi anlitat i projektet. Vi kan även konstatera att Byggnads är informerade om samtliga bolag som Skanska anlitar, och att de inte har framfört synpunkter på något av dessa bolag.

6. Har ni kontrollerat att företagen anmält sig till utstationeringsregistret?
Nej, i avtalet står det klart och tydligt att det åligger underentreprenören att själv göra det. Innan kontraktsskrivning upplyser vi bolagen att de har den skyldigheten.

7. Vilka kontroller gör Skanska?
Vi kontrollerar innan anlitande att underentreprenören har svenska kollektivavtal (ej för enmansföretag) genom medlemskap i arbetsgivarorganisation (t.ex. Sveriges Byggindustrier) eller genom hängavtal med facklig organisation (t.ex. Byggnads), att bolaget är registrerat, har F-skatt samt att de är registrerade för moms. Vi kontrollerar även bolagens ekonomiska läge (likviditet och soliditet) för att säkerställa att det är välmående företag som kan klara av uppdraget på projektet och sitt löneansvar mot sina arbetstagare mm. Vid anlitande ställer vi även krav på att de ska ha försäkringar, A1-intyg, ID06, att de följer Skanskas arbetsmiljöpolicy och värderingar, att de har godtagbart boende för anställda mm.

8. Vad ska Skanska göra för att detta inte ska upprepas?
Vad är det som inte ska upprepas? Vi säkerställer att våra rutiner är korrekta och väl fungerande. Om några brister uppstår så åtgärdar vi dessa omgående.Vår bild är att samtliga bolag ni angriper är seriösa företag som inte vill annat än att göra rätt. Det är dock komplicerade regler och ibland kan det bli fel precis som det blir för svenska företag. När fel påtalas upplever vi att bolagen omgående korrigerar.

9. Påverkar detta Skanskas varumärke?
Dessvärre påverkas vårt varumärke negativt, vare sig informationen stämmer eller inte.

10. Vad har Skanska för kommentar till de granskningar som Stoppafusket gjort av era underentreprenörer?
Vi har tidigare svarat på liknande ”anklagelser” från media där man utgått från uppgifter från ” Stoppa fusket”. I samtliga fall har uppgifterna visat sig vara felaktiga. I våra interna utredningar har vi kontrollerat lönespecifikationer, bankinbetalningar, arbetstider etc. vilket har visat att bolagen följer svenska kollektivavtal och att man sköter skatter och avgifter korrekt.

Anna-Lena Norberg

info@lenamedia.com

 

1 KOMMENTAR

  1. Girighet stoppas tyvär inte av några reportrar. Så länge politiker låter detta fortgå så kommer människor att bli utnyttjade och de rika kan ha en extra trevlig jul med extra fet gris och extra tjock gran.
    Dock så hoppas jag att ni vänder på fler stenar och granskar med lupp!
    Någon gång kanske politikerna tar åt sig lite ansvar…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här